Obsługa administracyjna Rady i Burmistrza

 

1.Obsługa techniczno - administracyjna Rady Miejskiej, a w szczególności:
 
- Przygotowywanie projektów planów pracy Rady
- Zabezpieczenie właściwych warunków prowadzenia Sesji
- Kompletowanie projektów uchwał Rady
- Opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady
- Sporządzanie protokółów z Sesji Rady
- Prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach
- Przygotowywanie i zabezpieczenie terminowego doręczenia zawiadomień i materiałów na sesje radnym.
- Prowadzenie rejestru uchwał i podejmowanie odpowiednich działań w celu ich wykonania.
 
2.Obsługa techniczno - administracyjna Przewodniczącego Rady
- Wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawnego kierowania pracami Rady
- Przedstawianie we właściwym czasie projektów Uchwał
- Zapewnienie efektywnej realizacji ustaleń podjętych na sesjach
- Prowadzenie spraw kancelaryjnych i biurowych
 
3. Obsługa radnych poprzez tworzenie im właściwych warunków wykonywania mandatu.
 
4.Obsługa techniczno - administracyjna komisji stałych rady, a w szczególności:
 
- Przygotowywanie propozycji do planów pracy komisji
- Wykonywanie w oparciu o upoważnienie komisji lub przewodniczącego komisji niezbędnych czynności związanych z przygotowywaniem posiedzeń komisji,
- Przygotowywanie materiałów na posiedzenia komisji
- Sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji
- Prowadzenie rejestru wniosków komisji oraz podejmowanie czynności zabezpieczających realizacje tych wniosków.
 
5.Koordynowanie prac organów samorządu mieszkańców miasta i wsi, a w szczególności:
 
- Zapewnienie zgodności działalności organów samorządu z działalnością Rady i jej organów
- Współorganizowanie zebrań wiejskich i zarządów osiedli oraz powiadamianie pełnomocników ds. samorządów (opiekunów)
- Rozpracowywanie uchwał i wniosków organów samorządu mieszkańców oraz nadzór nad ich terminowa realizacją
- Udzielanie pomocy organom samorządu mieszkańców w realizacji ich zadań
 
6. Udostępnianie informacji publicznej dot. Rady dla interesantów (wybory)
 
7.Prowadzenie Sekretariatu Urzędu, Burmistrza i jego zastepcy:
 
- Udzielanie informacji interesantom
- Obsługa i łączenie rozmów telefonicznych
- Przyjmowanie podań do Burmistrza i Urzędu Miejskiego (załącznik)
- Prowadzenie ewidencji pism wpływających do Urzędu
- wprowadzanie przesyłek do Elektronicznego Obiegu Dokumentów
- koordynowanie prawidłowego przygotowania narad, posiedzeń i spotkań organizowanych przez Burmistrza,
- przekazywanie komórkom organizacyjnym dyspozycji i poleceń Burmistrza,
- Prowadzenie ewidencji przesyłek telefaksowych
- Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji i przesyłek
- Obsługa administracyjno - techniczna Burmistrza i z-cy Burmistrza
- Rozdzielanie poczty wychodzącej ( miejscowej ) dla pracowników roznoszących pocztę (goniec)
 
 

Załączniki do pobrania

1 Druk - podanie do Burmistrza Miastka.pdf (PDF, 8.KB) 2016-09-07 12:29:52 83 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 21-11-2011 15:11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Ramion 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 07-09-2016 12:32:44