Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 8 lipca 2016r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-07-07 14:55:05
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2017-2019". 2016-07-07 14:56:59
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od "PROVITUS" Dąbrowscy, Lalesa Spółki Jawnej z siedzibą w Radzyminie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 83/2 m.Miastko wraz z własnością posadowionych na niej budynków, do zasobów gminnych. 2016-07-07 15:00:59
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023". 2016-07-07 15:03:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej do zasobu Gminy Miastko, lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku nr 5, położonym w Domanice, gm. Miastko. 2016-07-07 15:04:36
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobów Gminy Miastko w drodze komunalizacji, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 402/16, położonej w obr. Pasieka, gm. Miastko. 2016-07-07 15:05:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 42/VI/94 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 25 listopada 1994 roku z sprawie podziału miasta Miastko na osiedla. 2016-07-07 15:14:31
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 51/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy - sołectwom. 2016-07-05 09:22:10
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2016-07-07 15:10:51