OSP, służba zdrowia, BHP, sprawy socjalnye i przeciwpożarowych

1.Bieżąca współpraca z Zarządami OSP na terenie Gminy Miastko w zakresie potrzeb sprzętowych, materiałowych i technicznych w jednostkach.
2.Bieżaca koordynacja działań operacyjno - technicznych jednostek, ewidencja wyjazdów do zdarzeń.
3.Wspieranie merytoryczne i techniczne działań jednostek OSP w pozyskiwaniu środków na remonty i zakupy nowego sprzętu.
4.Organizacja zawodów, turniejów i konkursów związanych z działalnością OSP.
5.Bieżace przyjmowanie pism i wniosków dotyczących funkcjonowania służby zdrowia, wdrażanie programów profilaktycznych i pomocowych, organizacja bezpłatnych badań słuchu i mammograficznych.
6.Zapewnienie lokali i miejsc do wykonywania badań wymienionych w pkt.5.
7.Scisła współpraca w w/w zakresie z publiczną służbą zdrowia.
8.Prowadzenie spraw BHP w Urzędzie, a zwłaszcza:
- Szkolenie na stanowiskach pracy stażystów i praktykantów
- Prowadzenie spraw wypadkowych w Urzędzie:
- badanie przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy
- powoływanie zespołów powypadkowych
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej
- kierowanie wniosków do Burmistrza w sprawach uznania, bądź nie uznania wypadku przy pracy,
- sporządzanie protokołu powypadkowego i kierowanie spraw do ZUS
- współpraca z organami Inspekcji Pracy
- gromadzenie fachowej literatury oraz najnowszych przepisów dot. BHP
9.Prowadzeni spraw socjalnych w Urzędzie:
- Opiniowanie wniosków o dopłaty do wypoczynku
- Organizacja paczek dla dzieci pracowników Urzędu
- Organizacja imprez kulturalnych dla pracowników i ich rodzin
- Współpraca w rozdysponowaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
10.Współpraca z Państwową Strażą Pożarna i Policją w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 21-11-2011 15:09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Ramion 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 21-11-2011 15:09:23