Wymeldowanie decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.

Wymeldowanie decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem zainicjować sprawę:
Podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu

 

Opłaty:

 • za wydanie decyzji administracyjnej -10 zł
 • za pełnomocnictwo gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł
 • za wydanie kserokopii dokumentów (potwierdzenie zgodności z oryginałem) - 5 zł/strona

Opłatę można wpłacić w Kasie Urzędu Miejskiego w Miastku lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku Numer konta 53203000451110000002620770  Bank BGŻ Miastko

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w KPA – zwykle do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji – za pośrednictwem organu I instancji- Burmistrz Miastka

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r.,poz. 722)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.23)


 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • podanie
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tj. w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
 • prawomocne orzeczenie sądu (w razie konieczności)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za  pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika
 • Załączniki

Druk podanie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Druk o anulowanie czynności zameldowania na pobyt stały lub czasowy

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 21-11-2011 15:06:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Gajo 23-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 23-08-2016 14:00:21