Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 17 czerwca 2016r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Miastko 2016-06-17 10:38:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Miastko 2016-06-17 10:37:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finasowej Powiatowi Bytowskiemu 2016-06-17 10:35:26
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za 2015 rok. 2016-06-08 10:30:56
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2015 rok. 2016-06-08 10:32:31
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2016-06-08 10:34:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiących własność gminy Miastko. 2016-06-08 10:35:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości, położonych w obrębie 83/2 i 83/5 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2016-06-08 10:44:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w obrębie 83/2 m. Miastko z dotychczasowym najemcą. 2016-06-08 10:46:21
Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku świerk pospolity (Picea abies (L)Karst.) o obwodzie pnia 530 cm stojącego na dz. nr 232 obręb Wałdowo, gmina Miastko. 2016-06-08 10:47:39
Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior) o obwodzie pnia 259 cm, z działki nr 345/2 obręb ewidencyjny Wiatrołom, gmina Miastko. 2016-06-08 10:48:49
Projekt uchwały w sprawie przekazania w drodze umowy, prowadzenia publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie, osobie fizycznej 2016-06-08 10:50:06