Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie udzielenia zabezpieczenia spłaty kredytu 2011-12-22 09:22:43
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie 2011-12-22 09:19:26
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko 2011-12-22 09:14:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Turowo nieruchomości zabudowanej 2011-12-22 09:11:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu 2011-12-22 09:10:22
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2011-12-22 09:09:33
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2011-12-22 09:08:52
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 2011-12-22 09:05:51
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 2011-12-22 09:04:59
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011-12-22 09:03:18
Projekt uchwały w sprawie odwołania członka komisji 2011-11-18 14:18:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 25/III/2000 Rady Miejskiej w Miastku 2011-11-18 14:16:18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi 2011-11-18 14:14:56
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2011-11-18 14:13:08
Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2011-11-18 14:12:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 62/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku 2011-11-18 14:10:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 102/IV/2003 Rady Miejskiej w Miastku 2011-11-18 14:09:28
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy ZWIK Miastko za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2011-11-18 14:08:00
Projekt uchwały w sprawie podatków od środków transportowych na terenie Gminy Miastko 2011-11-18 14:05:53
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko 2011-11-18 14:04:29
Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko 2011-11-18 13:59:01
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko 2011-11-18 13:56:29
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 2011-11-18 13:54:05
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 2011-10-24 15:54:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu 2011-10-24 15:51:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 82/V/2010 2011-10-24 15:48:32
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Sołectwu Role - Żabno nieruchomości lokalowej 2011-10-24 15:45:27
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 2011-10-24 15:42:42
Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody 2011-09-27 09:53:17
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2011-09-27 09:51:36
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2012 - 2015 2011-09-27 09:46:13
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda położonego na terenie miasta Miastko 2011-09-27 09:44:43
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 2011-09-27 09:40:01
Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2011-08-30 10:41:33
Projekt uchwały w sprawie złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości 2011-08-30 10:40:26
Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza 2011-08-30 10:39:27
Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza 2011-08-30 10:35:59
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Plany Odnowy Miejscowości Świerzenko 2011-08-30 10:34:09
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Plany Odnowy Wsi Szydlice 2011-08-30 10:31:50
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2011-08-30 10:26:55
Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 2011-08-30 10:25:03
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 2011-08-30 10:23:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne 2011-08-30 10:20:31
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne 2011-08-30 10:19:56
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu 2011-08-30 10:18:16
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko 2011-08-30 10:14:52
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011 2011-08-30 10:12:37
Projekt uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2011 2011-08-30 10:08:52
Projekt uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko 2011-07-04 10:52:06
Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Miastko 2011-07-04 10:50:53
Projekt uchwały w sprawie drogi gminnej 2011-07-04 10:48:01
Projekt uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości 2011-07-04 10:46:42
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2011-07-04 10:45:20
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2011-07-04 10:44:56
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 2011-07-04 10:44:00
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-07-04 10:42:22