Zarządzenie Burmistrza

ZARZĄDZENIE Nr 161/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 22 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz Uchwały Nr XIV/103/2015  Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku w składzie:
1. Dariusz Jurgielewicz - Przewodniczący
2. Ireneusz Ferenc - Wiceprzewodniczący
3. Daniel Radziszewski - sekretarz
4. Kazimierz Kozieł - członek
5. Tomasz Krauze - członek
6. Marta Muchowska - członek
7. Joanna Gocoł - członek
8. Małgorzata Szkilnyk - członek
9. Marcelina Wolska - członek
10. Magdalena Jankowska - członek
11. Jerzy Wójtowicz - członek
12. Jerzy Dolny - członek
13. Janusz Gawroński - członek
14. Tomasz Borowski - członek
15. Teresa Lipka - członek
16. Radosław Wójtowicz - członek
17. Marek Klepczarek - członek

§ 2.
Do zadań Komisji należy:
1. przeprowadzenie procedury realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku na podstawie zasad i trybu oraz harmonogramu określonych w Uchwale
Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku,
2. przeprowadzenie weryfikacji zgłoszonych zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku,
3. przeprowadzenie głosowania wśród uprawnionych mieszkańców Gminy Miastko
nad pozytywnie zweryfikowanymi zgłoszeniami zadań w celu wyboru zadań
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku,
4. sporządzenie i przedłożenie Burmistrzowi Miastka protokołu z każdego posiedzenia Komisji, podpisanego przez wszystkich obecnych w jego trakcie członków.

§ 3.
Ustala się regulamin działania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 27-05-2016 14:18:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: brak danych 27-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 27-05-2016 14:18:53