Ochrona środowiska

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wykaz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli karta nr WRG_24S, WRG_24S1 i WRG_24S2 2018-02-02 11:15:36
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew WRG_ 03S, WRG_03S1 2017-10-09 14:33:49
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów WRG_01S i WRG_01S1 2017-10-09 14:16:36
Kara administracyjna za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia WRG_02S 2017-10-09 14:14:42
Podstawowe informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnym 2013-05-14 13:59:07
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu, karty nr WRG_23S i WRG_23S1 2012-10-15 13:59:47
Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, karty nr WRG_22S, WRG_22S1 i WRG_19S 2012-01-17 12:28:03
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia, karta nr WRG_03S i WRG_03S1 2011-11-28 15:13:35
Zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, karta nr WRG_05S i WRG_05S1, karta nr WRG_17S 2011-11-28 15:09:35
Zgłoszenie do eksplatacji instalacji nie wymagającej pozwolenia karta nr WRG_06S i WRG_06S1 2011-11-28 15:06:05
Opiniowanie w sprawie koncesji na poszukiwanie złóż kopalin, karta nr WRG_09S 2011-11-28 15:02:11
Opłaty dla potrzeb wyrejestrowania pojazdu, karta nr WRG_10S i WRG_10S1 2011-11-28 15:00:00
Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska, karta nr WRG_11S 2011-11-28 14:59:07
Kontrola przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości, karta nr WRG_12S 2011-11-28 14:58:30
Kontrola działalności w zakresie odbioru odpadów, karta nr WRG_13S 2011-11-28 14:57:27
Potwierdzanie ostateczności decyzji, karta nr WRG_14S 2011-11-28 14:56:26
Uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopalin, karta nr WRG_15S 2011-11-28 14:55:35
Zgłaszanie robót geologicznych, karta nr WGN_16S 2011-11-28 14:54:16
Przyjmowanie informacji od zakładów o dużym ryzyku, karta nr WGN_20S 2011-11-28 14:53:34
Przyjmowanie informacji na temat inwentaryzacji miejsc występowania azbestu i sposób znakowania tych miejsc, karta nr WGN_21S i WGN_21S1 2011-11-28 14:52:47