Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

KARTA INFORMACYJNA

Wydział odpowiedzialny:

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Miejsce załatwienia sprawy:


Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1

II piętro, pokój Nr 49, tel. (059) 8570776, (059)8570777

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: od godz. 08:00 do 16:00
wtorek - piątek: od godz. 07:15 do 15:15

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do CEIDG.

Druki do pobrania:

Wniosek CEIDG-1, który można pobrać :

 1. Bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Miastku Nr pokoju 49
 2. Wniosek do wydruku w załączniku CEIDG-1
 3. Ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju pod adresem www.ceidg.gov.pl

Termin załatwienia sprawy:

 • Dane zawarte we wniosku przesyłane są do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

 

Opłaty:

 • Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 z późn. zm.),
 • Ustawa z 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.)

Informacje ogólne:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona jest w systemie teleinformatycznym od 1 stycznia 2012 r. przez właściwego ministra.

Wniosek o wpis do CEIDG można składać:

 1. Osobiście w dowolnie wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy.
 2. Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG pod adresem: www.ceidg.gov.pl - w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny albo profil zaufany;
 3. Wysyłając wniosek listem poleconym, opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do :

 1. Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) ;
 2. Zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego;
 3. Zgłoszeniem płatnika składek w ZUS lub KRUS.

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę wydruku ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.ceidg.gov.pl.

Numerem przedsiębiorcy w CEIDG jest nr NIP.

Przedsiębiorca składając wniosek do CEIDG zobowiązany jest do przestrzegania niżej wymienionych terminów:
 

 • w przypadku wniosku o zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany danych;
 • w przypadku wniosku o wykreślenie wpisu –w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej – podana data zaprzestania jest ostatnim dniem prowadzenia działalności gospodarczej,
 • w przypadku wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (zawieszenie może być z datą późniejszą, natomiast nie można zgłosić zawieszenia z datą wsteczną),
   
 • w przypadku wniosku o wznowienia wykonywania działalności gospodarczej – okres wznowienia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (wznowienie może być z datą późniejszą, natomiast nie można zgłosić wznowienia z datą wsteczną).

 

Załączniki do pobrania

1 CEIDG-1_v1.06 (4).pdf (PDF, 56KB) 2016-08-22 14:57:55 203 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 22-08-2016 14:57:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Gajo 22-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 22-08-2016 14:57:55