Projekty uchwał na XXII posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 kwietnia 2016 rok.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 rok 2016-04-25 10:16:59
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2016-04-25 10:18:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. 2016-04-25 10:19:31
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na inwestycje wspólne dotyczące przebudowy dróg powiatowych. 2016-04-25 10:21:22
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku 2016-04-25 10:23:10
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 4 w budynku numer 35 położonym w Kamnicy, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowego najemcy. 2016-04-25 10:24:36
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Wieś roku 2016 w Gminie Miastko". 2016-04-25 10:26:27
Projekt uchwały w sprawie realizacji budżety obywatelskiego Gminy Miastko w 2017r. 2016-04-25 10:30:53
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku. 2016-04-25 10:32:42
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miastka. 2016-04-25 10:34:54
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku 2016-04-25 10:36:02