Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ? (dot. zaciągnięcia pożyczki do kwoty 100.000, - zł na sfinansowanie realizacji zadania pn.:?Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci projektu budowlanego, dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko i studium wykonalności dla inwestycji pn. modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej wraz z budową kotłowni na biomasę z kogeneracją w miejscowości Miastko.