Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 18 marca 2016 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-03-10 11:36:04
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2015 ? 2020 2016-03-10 11:34:09
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - (dot. zaciągnięcia pożyczki do kwoty 80.000,-zł na sfinansowanie realizacji zadania pn.: ? Opracowanie dokumentacji Studium Wykonalności dla utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Energetycznego w Gminie Miastko? 2016-03-10 11:31:14
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ? (dot. zaciągnięcia pożyczki do kwoty 100.000, - zł na sfinansowanie realizacji zadania pn.:?Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci projektu budowlanego, dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko i studium wykonalności dla inwestycji pn. modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej wraz z budową kotłowni na biomasę z kogeneracją w miejscowości Miastko. 2016-03-10 10:49:40
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych ( na odcinku Bobięcino - Kamnica -- Wołcza Wielka ) . 2016-03-10 10:45:01
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bytowskim dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg w miejscowości Słosinko w Gminie Miastko ? 2016-03-10 10:42:19
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Słosinko na lata 2016 ? 2025 2016-03-10 10:37:51
dokument Projekt uchwaly w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Pasieka na lata 2016 ? 202 2016-03-10 10:35:53
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 165, położonej w obr. Świerzenko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na rzecz Powiatu Bytowskiego 2016-03-10 10:32:46
dokument ptrojekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Gminy Miastko na nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 543 o obrębie 83/2 m. Miastko 2016-03-10 10:30:50
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części działek, położonych w obrębach 83/2, 83/3, 83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Przęsin, Świeszyno, Głodowo i Wołcza Mała gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-03-10 10:26:41
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miastko zamieszkałych poza obwodem tych szkół - 2016-03-10 10:24:27
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku . 2016-03-10 10:18:06
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2016 r. 2016-03-10 10:07:03