Komisja Rewizyjna

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Protokół Nr 12/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 12 stycznia 2016 r. 2016-02-18 13:51:31
Protokół Nr 13/2016 z dnia 02 lutego 2016r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku. 2016-06-02 12:42:35
Protokół Nr 15/2016 z dnia 17 marca 2016r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku. 2016-06-02 12:45:09
Protokół Nr 16/2016 z dnia 01.04.2016r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku. 2016-06-02 12:48:08
Protokół Nr 17/2016 z dnia 08.04.2016r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku. 2016-06-02 12:51:37
Protokół Nr 18/2016 z posiedzń Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku odbytych w dniach 15,22 kwietnia 10 i 20 maja 2016 r. 2016-06-20 10:43:35
Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji rewizyjnej w dniach 3 i 16 czerwca 2016 r. 2017-03-07 09:32:49
Protokół Nr 20/2016 z przebiegu kontroli realizacji wydatków publicznych (zamówień i konkursów),których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,-zł euro pod kątem ich zgodności z treścią Zarządzenia Nr 443/VI/2014 Burmistrza Miastka z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji wydatków środków publicznych, których wartośc szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 2017-01-11 12:55:03
Protokół Nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 czerwca 2016 r. 2017-01-11 12:57:59
Protokół Nr 22/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 02.09.2016r. 2017-02-06 15:36:52
Protokół Nr 23/2016 z przebiegu kontroli zespoły kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w zakresie wydatków analizy działań Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2015 r. 2017-01-11 13:13:49
Protokół Nr 24/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku odbytego w dniu 7 października 2016 r. 2017-01-11 13:16:00
Protokół Nr 25/2016 z przebiegu kontroli zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnek 2017-01-11 13:20:29
Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 13 grudnia 2016 r. 2017-01-11 13:22:13
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 13 grudnia 2016 r. 2017-01-12 10:39:42
Protokół Nr 28/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2016 roku. 2017-03-06 10:12:20