Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA. 0002.10.2011

 

Zawiadamiam,  że  na dzień  25 listopada  2011 r., o godz.  9.00 zwołuję X/2011  posiedzenie   Rady  Miejskiej   w Miastku  VI    kadencji, które  odbędzie się w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Przyjęcie protokołu   Nr  IX/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października  2011  roku.
3.      Powołanie sekretarza obrad.
4.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.      Ustalenie porządku posiedzenia.
6.      Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
7.      Interpelacje i zapytania.
8.      Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok,
8.2. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko,
8.3. podatku od nieruchomości w Gminie Miastko,
8.4. opłaty targowej w Gminie Miastko,
8.5. podatku od środków transportowych w Gminie Miastko,
8.6. zatwierdzenia taryfy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
8.7. zmiany Uchwały Nr 102/IV/2003 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia  strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania,
8.8. zmiany Uchwały Nr 62/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania,
8.9.odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko (dot. dz. gruntu ozn. nr 421/1, położonej w obrębie Słosinko),
8.10.nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych (dot.nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny od Powiatu Bytowskiego do zasobów komunalnych dz. ozn. nr 3/24 i 3/25 , położonych w obrębie 83/4 m. Miastko),
8.11.przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”,
8.12.zmiany załącznika do Uchwały Nr 25/III/2000 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie przyjęcia programu pt. „Koncepcja techniczno - ekonomiczna gospodarki ściekowej dla Miasta i Gminy Miastko”,
8.13.odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad  X sesji Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 17-11-2011 10:25:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowski 16-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 17-11-2011 10:25:51