Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29stycznia 2016 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 149/1, położonej w obrębie 83/5 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko ? (druk nr 217/XIX), 2016-01-20 12:27:31
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi 56/2, 57/2 i 58/2, położonych w obrębie 83/1 m. Miastko, stanowiących własność Gminy Miastko ? (druk nr 218/XIX), 2016-01-20 12:30:15
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste dz. nr 19/15, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ? (druk nr 219/XIX), 2016-01-20 12:32:07
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na działki, położone w obrębie 83/5, 83/2 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami ? (druk nr 220/XIX), 2016-01-20 12:33:45
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 19/16, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ? (druk nr 221/XIX), 2016-01-20 12:35:39
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste dz. nr 7/11, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ? (druk nr 222/XIX), 2016-01-20 12:40:27
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 7/13, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ? (druk nr 223/XIX), 2016-01-20 12:42:36
projekt uchwały w spraiwe wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki numer 41, 47, 48, 50 i 53, położonej w obrębie Tursko , gmina Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ? (druk nr 224/XIX), 2016-01-20 12:44:35
projekt uchwały wsprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym 188, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko ? (druk nr 225/XIX), 2016-01-20 12:46:18
projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miastko dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miastko oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania ? (druk nr 226/XIX), 2016-01-20 12:48:27
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 50/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów ? (druk nr 227/XIX 2016-01-20 12:50:49
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2016 rok - (druk nr 228/XIX), 2016-01-20 12:52:25
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2016 rok - (druk nr 229/XIX). 2016-01-20 12:54:40