Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wykaz uchwał rady Miejskiej w Miastku podjęye w 2016 r WERSJA WORD 2017-03-20 15:17:49
Uchwała Nr XIX/155/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 149/1, położonej w obrębie 83/5 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko. 2016-02-03 13:08:32
Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi 56/2, 57/2 i 58/2, położonych w obrębie 83/1 m. Miastko, stanowiących własność Gminy Miastko . 2016-02-03 13:11:44
Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste dz. nr 19/15, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-02-03 13:13:55
Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części działek, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 218/2 w obrębie 83/5 i 360/19 w obrębie 83/2 położone w obrębie 83/5, 83/2 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-02-03 13:16:32
Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 19/16, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-02-03 13:20:05
Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste dz. nr 7/11, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-02-03 13:28:45
Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 7/13, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-02-03 13:41:14
Uchwałas Nr XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki numer 41, 47, 48, 50 i 53, położonej w obrębie Tursko , gmina Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-02-03 13:44:53
Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym 188, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko 2016-02-03 13:47:17
Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29n stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miastko dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miastko oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 2016-02-03 13:49:57
Uchwała Nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 50/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów 2016-02-03 13:54:53
Uchwała Nr XIX/166/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2016 rok , 2016-02-03 13:57:37
Uchwała Nr XIX/167/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2016 rok 2016-02-03 14:00:04
Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2016-03-08 09:55:53
Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko porozumienia z gminami: Przechlewo, Koczała, Rzeczenica w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego ?Pomorskie Szlaki Kajakowe?. 2016-03-08 10:03:20
Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko porozumienia z gminami: Kępice, Trzebielino w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego ?Pomorskie Szlaki Kajakowe?. 2016-03-08 10:04:41
Uchwała Nr XX/171/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. 2016-03-08 10:07:25
Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r 2016-04-08 14:03:46
Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko , 2016-04-08 14:02:33
Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2016-04-11 09:14:21
Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2016-04-11 09:15:46
Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych 2016-04-08 14:01:08
Uchwała Nr XXI/177/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bytowskim dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg w miejscowości Słosinko w Gminie Miastko. 2016-04-11 09:17:12
Uchwała Nr XXI/178/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Pasieka na lata 2016 ? 2025 2016-04-08 14:06:53
Uchwała Nr XXI/179/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 165, położonej w obr. Świerzenko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na rzecz Powiatu Bytowskiego 2016-04-08 13:59:41
Uchwała Nr XXI/180/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Gminy Miastko na nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 543 o obrębie 83/2 m. Miastko 2016-04-08 13:58:04
Uchwała Nr XXI/181/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części działek, położonych w obrębach 83/2, 83/3, 83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Przęsin, Świeszyno, Głodowo i Wołcza Mała gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-04-08 13:56:47
Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miastko zamieszkałych poza obwodem tych szkół. 2016-03-30 12:20:42
12. Uchwała Nr XXI/183/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku . 2016-03-30 12:19:01
13. Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2016 r., 2016-03-30 12:17:32
1. Uchwała Nr XXI/185/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/VI/212 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30. 03. 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Słosinko na lata 2012 ? 2020 . 2016-03-30 12:14:45
Uchwała Nr XXII/186/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-05-12 08:59:04
Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2016-05-12 09:02:11
Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej w Miastku 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. 2016-05-12 09:04:33
Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na inwestycje wspólne dotyczące przebudowy dróg powiatowych. 2016-05-12 09:06:10
Uchwała Nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku. 2016-05-12 09:08:47
Uchwała Nr XXII/191/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 4 w budynku numer 35 położonym w Kamnicy, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowego najemcy 2016-05-12 09:10:32
Uchwała Nr XXII/192/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. ?Wieś roku 2016 w Gminie Miastko?. 2016-05-12 09:12:07
Uchwała Nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku. 2016-05-12 09:13:58
Uchwała Nr XXII/194/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miastka. 2016-05-12 09:16:31
Uchwała Nr XXII/195/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2016-05-12 09:17:53
Uchwała Nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-06-01 12:25:58
Uchwała Nr XXIII/197/2016 Rady miejskiej w Miastku z dnia 20maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2016-06-01 13:11:19
Uchwała Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2016-06-01 12:28:04
Uchwała Nr XXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017r. 2016-06-01 12:30:06
Uchwała Nr XXIII/201/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2016-06-01 12:31:23
Uchwała Nr XXIII/202/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 252/3, położonej w obrębie 83/1 m.Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-06-01 12:32:50
Uchwała Nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 252/4, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-06-01 12:34:06
Uchwała Nr XXIII/204/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części, położonych w obrębach 83/2, 83/3, 83/4 i 83.5 m. Miastka oraz w obrębie Przęsin gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-06-01 12:35:38
Uchwała Nr XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2016-06-01 12:37:07
Uchwała Nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 206 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r. i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zaklady kształcenia nauczycieli. 2016-06-01 12:42:21
Uchwała Nr XXII/207/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr 51/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko ? sołectwom 2016-06-01 12:45:20
Uchwała Nr XXIII/208/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr 74/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko ? osiedlom. 2016-06-01 12:51:32
Uchwała Nr XXIII/209/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie podziału sołectwa Role - Żabno na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Role ? Wiatrołom i sołectwo Żabno. 2016-06-01 12:53:42
Uchwała Nr XXIII/210/2016 Rady Miejskiejw Miastku w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2014 - 2020". 2016-06-01 13:15:45
Uchwała Nr XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za 2015 rok 2016-06-23 15:19:44
Uchwała Nr XXIV/212/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2015 rok. 2016-06-23 15:21:21
Uchwała Nr XXIV/213/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy Finasowej Powiatowi Bytowskiemu. 2016-06-23 15:23:55
Uchwała Nr XXIV/214/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2016-06-23 15:25:35
Uchwała Nr XXIV/215/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Miastko 2016-06-23 15:28:48
Uchwała Nr XXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiących własność gminy Miastko. 2016-06-23 15:31:20
Uchwała Nr XXIV/217/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości, położonych w obrębie 83/2 i 83/5 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2016-06-23 15:32:51
Uchwała Nr XXIV/218/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w obrębie 83/2 m. Miastko z dotychczasowym najemcą. 2016-06-23 15:34:52
Uchwała Nr XXIV/219/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku świerk pospolity (Picea abies (L)Karst.) o obwodzie pnia 530 cm stojącego na dz. nr 232 obręb Wałdowo, gmina Miastko ocy Finasowej Powiatowi Bytowskiemu. 2016-06-23 15:36:38
Uchwała Nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior) o obwodzie pnia 259 cm, z działki nr 345/2 obręb ewidencyjny Wiatrołom, gmina Miastko. 2016-06-23 15:38:33
Uchwała Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania w drodze umowy, prowadzenia publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie, osobie fizycznej 2016-06-23 15:40:17
Uchwała Nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2016-07-25 14:14:51
Uchwała Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2017 - 2019". 2016-07-25 14:17:10
Uchwała Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od "PROVITUS" Dąbrowscy, Lalesa Spółki Jawnej z siedzibą w Radzyminie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 83/2 m. Miastko wraz z własnością posadowionych na niej budynków, do zasobów gminnych. 2016-07-25 14:20:16
Uchwała Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023". 2016-07-25 14:23:18
Uchwała Nr XXV/226/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej do zasobu Gminy Miastko, lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku nr 5, położonym w Domanice, gm. Miastko. 2016-07-25 14:26:07
Uchwała Nr XXV/227/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 42/VI/94 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 25 listopada 1994 roku z sprawie podziału miasta Miastko na osiedla. 2016-07-25 14:28:00
Uchwała Nr XXV/228/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 51/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy - sołectwom. 2016-07-25 14:37:14
Uchwała Nr XXV/229/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2016-07-25 15:19:30
Uchwała Nr XXVI/230/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 193117G w miejscowości Słosinko 2016-09-01 13:55:02
Uchwała Nr XXVI/231/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko . 2016-09-01 13:58:29
Uchwała Nr XXVI/232/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016 ? 2025 . 2016-09-01 14:01:02
Uchwała Nr XXVI/233/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w spawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 20 lat . 2016-09-01 14:05:47
Uchwała Nr XXVI/234/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 w budynku nr 24a przy ul. Kowalskiej w Miastku . 2016-09-01 14:07:37
Uchwała Nr XXVI/235/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 16 przy ul. Gen. Maczka w Miastku . 2016-09-01 14:09:26
Uchwała Nr XXVI/236/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Miastko od ?Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Miastku w likwidacji?, prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 83/1m.Miastko. 2016-09-01 14:13:09
Uchwała Nr XXVI/237/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach realizacji zadania "Remont dróg powiatowych na terenie gminy Miastko"w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020. 2016-09-02 13:50:58
Uchwała Nr XXVI/238/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-09-02 13:53:25
Uchwała Nr XXVI/239/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko . 2016-09-02 13:57:53
Uchwała Nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-10-05 13:16:07
Uchwała Nr XXVII/241/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miastko od osób fizycznych prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 83/4 m. Miastko. 2016-10-05 13:17:27
Uchwała Nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 19/9 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-10-05 13:19:37
Uchwała Nr XXVII/243/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnioa 30 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części, położonych w obrębach Dolsko, Dretynek, Głodowo, Kawcze, Kwisno, Miłocice, Pasieka, Przęsin, Świeszyno, Świerzno, Wałdowo i Węgorzynko gm. Miastko oraz w obrębie 83/5 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2016-10-05 13:21:15
Uchwała Nr XXVII/244/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2016-10-05 13:23:05
Uchwała Nr XXVII/245/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 wrzesnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Miastko. 2016-10-05 13:59:06
Uchwała Nr XXVII/246/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na 2014 - 2020". 2016-10-06 09:46:59
Uchwała Nr XXVII/247/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z Gminą Tuchomie w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Miastko i Tuchomie" w ramach Działania 10.4 Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, typy projektów 4), 5) 2016-10-05 13:45:45
Uchwała Nr XXVII/248/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobów Gminy Miastko w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 402/16, położonej w obr. Pasieka, gm. Miastko. 2016-10-05 13:55:17
Uchwała Nr XXVIII/249/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 rok, 2016-11-07 11:57:56
Uchwała Nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/236/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Miastko od ?Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Miastku w likwidacji?, prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 83/1m.Miastko . 2016-11-07 12:00:16
Uchwała Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskie w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Bytowskiego części nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Bytowskiego oraz Gminy Miastko, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 1 w Miastku. 2016-11-07 12:02:37
Uchwała Nr XXVIII/252/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 774/2, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-11-07 12:05:28
Uchwała Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017? . 2016-11-07 12:09:59
Uchwała Nr XXVIII/254/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy dotyczącej partnerstwa i przystąpienia do wspólnego ubiegania się o środki w ramach RPO dla województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 dla Działania 11.1. Ograniczenie zagrożeń naturalnych. 2016-11-07 12:12:35
Uchwała Nr XXVIII/255/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.?Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii? w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii ? wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014 ? 2020 oraz na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu. 2016-11-07 12:27:46
Uchwała Nr XXIX/256/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-12-08 14:16:16
Uchwała Nr XXIX/257/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko na 2017 rok. 2016-12-08 14:17:45
Uchwała Nr XXIX/258/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko. 2016-12-08 14:19:19
Uchwała Nr XXIX/259/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy - porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego " edycja 2016". 2016-12-08 14:21:16
Uchwała Nr XXIX/260/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 314/3, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-12-08 14:25:56
Uchwała Nr XXIX/261/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 314/4, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-12-08 14:28:11
Uchwała Nr XXIX/262/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 53 położonym w Słosinku, gm. Miastko na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na jego sprzedaż w drodze bezprzetargowej. 2016-12-08 14:30:06
Uchwała Nr XXIX/263/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej numerem 26, położonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko, stanowiących własność Gminy Miastko. 2016-12-08 14:32:15
Uchwała Nr XXIX/264/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 67/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 83/5 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2016-12-08 14:38:00
Uchwała Nr XXIX/265/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miastko dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miastko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 2016-12-08 14:40:52
Uchwała Nr XXIX/266/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność dyrektora szkoły nr 1 w Miastku. 2016-12-08 14:42:41
Uchwała Nr XXX/267/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z Gminami : Tuchomie, Kępice, Lipnica, Trzebielino w sprawie utworzenia partnerstwa gmin pn."Miastecki Klaster Energii".. 2016-12-16 09:07:38
Uchwała Nr XXXI/268/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej . 2017-01-05 10:45:28
Uchwała Nr XXXI/269/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2017 ? 2027 . 2017-01-05 10:47:47
Uchwała Nr XXXI/270/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2017 r. 2017-01-10 08:48:18
Uchwała Nr XXXI/271/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2017-01-05 10:49:57
Uchwała Nr XXXI/272/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-01-05 10:53:39
Uchwała Nr XXXI/273/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Gminy Miastko w ramach pomocy de minimis. 2017-05-09 11:03:16
Uchwała Nr XXXI/274/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 ? 2022 . 2017-01-05 11:03:28
Uchwała Nr XXXI/275/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017rok . 2017-01-05 11:05:07
Uchwała Nr XXXI/276/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2017-01-05 11:06:42
Uchwała Nr XXXI/277/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: 83/1, 83/2, 83/3, 83,4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach: Przęsin i Świerzno gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2017-01-05 11:08:21
Uchwała Nr XXXI/278/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka numerem 512/5, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko. 2017-01-05 11:10:12
Uchwała Nr 279/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji ?Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015 ? 2019?. 2017-01-05 11:14:16
Uchwała Nr XXXI/280/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania oznaczenia honorowego Medal ?Zasłużony dla Gminy Miastko. 2017-01-05 11:16:13
Uchwała Nr XXXI/281/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko?. 2017-01-05 11:18:07
Uchwała Nr XXXI/282/2016 Rady miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie z Gminami: Przechlewo, Koczała, Rzeczenica pn. ?Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Brdą wśród natury? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego . 2017-01-05 11:22:14
Uchwała Nr XXXI/283/2016 Rady miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z Gminami Kępice, Trzebielino oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Warcino w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. ?Pomorskie Szlaki Kajakowe ? wśród dopływów Wieprzy? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego . 2017-01-05 11:27:19
Uchwala Nr XXXI/284/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z Gminami: Dziemiany, Lipnica i Tuchomie w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. ?Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na terenie Gmin Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie? w ramach Działania 11.2 Gospodarka odpadami, w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 . 2017-01-05 11:31:19