Projekty uchwał na XVIII posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku - dnia 30.12.2015r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku, zmienionej uchwałą Nr VII/48/2015 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady miejskiej w Miastku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2015-12-17 11:07:43
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Miastko na 2016 rok. 2015-12-17 11:03:47
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 2015-12-17 11:01:32
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Armii Krajowej - Mickiewicza". 2015-12-17 10:57:44
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla terenu Gminy Miastko. 2015-12-17 10:54:57
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015 - 2025. 2015-12-17 10:51:34
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2016 rok. 2015-12-17 10:42:54
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2015-12-17 10:38:17
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. 2015-12-17 10:36:39