Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2015 roku.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2016. ? (druk nr 202/XVII), 2015-11-18 11:07:51
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/4, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko ? (druk nr 201/XVII), 2015-11-18 11:04:03
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 140/11, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ? (druk nr 200/XVII), 2015-11-18 11:02:37
Prpjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 438/3 i 479/1, położonych w obrębie 83/2 m. Miastko stanowiących własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ? (druk nr 199/XVII), 2015-11-18 10:59:57
Projekt uchwaly w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy działek, położonych w obrębach 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Przęsin, Węgorzynko Kwisno gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami ? (druk nr 198/XVII), 2015-11-18 10:57:38
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Miastko ? (druk nr 197/XVII), 2015-11-18 10:55:55
Projekt uchwaly wsprawie opłaty targowej w Gminie Miastko - (druk nr 196 /XVII), 2015-11-18 10:54:16
Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko - (druk nr 195/XVII), 2015-11-18 10:52:30
Projekt uchwaly w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko ? (druk nr 194 /XVII), 2015-11-18 10:51:10
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko - (druk nr 193 /XVII), 2015-11-18 10:49:36
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. - (druk nr 192/XVII), 2015-11-18 10:15:20