Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko

Ogłoszenie

Burmistrz Miastka ogłasza  nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko,  polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2016 r.

Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie zostali wskazani przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie;

3)      nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.);

4)      mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego lub w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

5)      wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 10 grudnia 2015 roku do godz. 15:00   w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko.

 

Spośród zgłoszonych kandydatów Burmistrz Miastka wybierze do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego bądź doświadczeniem w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Udział w posiedzeniach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Załączniki do pobrania

1 Załącznik do ogłoszenia.pdf (PDF, 22KB) 2015-11-17 12:54:33 134 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 17-11-2015 12:54:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Gajo 17-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 17-11-2015 14:30:28