Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekty uchwał na XVI posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 23.10.2015 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Miastku. 2015-10-22 12:53:47
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2016-2019. 2015-10-21 13:30:36
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu pt."Plan uciepłownienia m. Miastko woj. pomorskie" na lata 2015 - 2025 2015-10-20 16:54:41
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu pt. "Koncepcja modernizacji źródła ciepła ZEC Miastko" 2015-10-20 16:27:12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Miastku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku w drodze wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów 2015-10-20 16:24:56
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Miastko do opracowania "Lokalnego Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla Gminy Miastko" 2015-10-20 16:22:09
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z Fundacji Lokalna Grupa Działania "WRZECIONO" 2015-10-20 16:19:46
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania 2015-10-20 16:18:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 131/4, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-10-20 15:55:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko 2015-10-20 15:54:18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" 2015-10-20 15:52:26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miastko do Związku Gmin Pomorskich 2015-10-20 15:50:18
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko 2015-10-20 15:48:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy-porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. ?Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego ? edycja 2015? 2015-10-20 15:47:16
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Bytowskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Miastko. 2015-10-20 15:42:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach wspólnej realizacji zadania "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miastko" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020 2015-10-20 15:39:00