OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.26.2015.MS z dnia 17.09.2015 r.

Miastko, dnia  17.09.2015 r.

WRG.6733. 26.2015.MS

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 199) oraz  art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

 

Zawiadamiam,

 

że w dniu 25 sierpnia 2015r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku: Pana Tomasza  Małkiewicza z firmy NetWorkS! Polska Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 02-211 Warszawa, Biuro Regionalne w Gdańsku ul. Piekarniczej 1, 80-126 Gdańsk działającego z pełnomocnictwa Orange Polska S. A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Cisy na działce nr 93 obręb ewidencyjny Kowalewice.

Zgodnie z  art.10 § 1 Kpa strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w  w/w sprawie w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 21-09-2015 14:32:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 17-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 21-09-2015 14:32:26