Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r