Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekty uchwał na XIV posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 28.08.2015 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko 2015-08-24 14:47:57
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych 2015-08-21 12:57:02
dokument Projek uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2015-08-21 12:52:51
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2013 w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-08-21 12:50:39
dokument Projekt uchwały w sprawie współdziałania i powierzenia gminie Bytów realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 2015-08-21 12:48:26
dokument Projekt uchwały w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku 2015-08-21 12:39:49
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miastko do inicjatywy pod nazwą ?Porozumienie między Burmistrzami? dla zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym 2015-08-21 12:36:26
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Miastku 2015-08-21 12:34:00
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 140/7, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-08-21 12:32:17
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 95, położonej w obrębie Gatka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-08-21 12:29:48
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Kwisno ? Szydlice działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/4, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-08-21 12:25:46
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie lokali mieszkalnych do zasobu Gminy Miastko od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 2015-08-21 12:23:29
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a Skarbem Państwa ? Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe ? Nadleśnictwo Dretyń 2015-08-21 12:20:21
dokument Prijekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a Skarbem Państwa ? Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe ? Nadleśnictwo Miastko 2015-08-21 12:17:16
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 50/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 czerwca 2013 roku, w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów 2015-08-21 12:12:23
dokument Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2015-08-21 12:00:39
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie dotacji celowej 2015-08-21 11:58:23