Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 19.10.2011 - WOA.0002.9.2011

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7  do statutu Gminy Miastko

Z W O Ł U J Ę

IX sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 28 października 2011 roku,
(tj. piątek),
 godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2011 z posiedzeń Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2011 roku.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Ustalenie porządku obrad.
6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
7. Interpelacje i zapytanie.
8. Informacja Burmistrza Miastka  w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miastko w roku szkolnym 2010 - 2011.
10. Informacja Burmistrza Miastka o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników Gminy.
11. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
12.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok,
12.2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu (dot. działki nr 97, o pow. 0,27 ha, położonej w obrębie Biała, gm. Miastko),
12.3. wyrażenia zgody na oddanie Sołectwu Role – Żabno nieruchomości lokalowej (dot. lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 16, położonym w Żabnie, gm. Miastko),
12.4. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (dot. lokalu nr 1 przy ul. Podlaskiej 15, lokalu nr 17 przy ul. Leśnej 11).
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Miastku.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 25-10-2011 08:55:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowski 19-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 25-10-2011 08:59:10