Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zawiadomienie

o wyborze oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

 

     W wyniku przeprowadzonego konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku dla osób z zaburzeniami psychicznymi dokonano wyboru oferty Fundacji „Sprawni Inaczej” Oddział w Miastku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku 77-200 Miastko, ul. M.Konopnickiej 12.

 

Uzasadnienie wyboru

 

     Oferta spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn.zm.) oraz w ogłoszeniu o którym mowa w art. 13 cytowanej ustawy.

     Wyboru oferty dokonano w oparciu o protokół Zespołu opiniującego.

     Rekomendowana oferta spełnia wymagania formalno-prawne.

     Sumarycznie uzyskała 100 punktów tj:

  1. za doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi - 70 punktów,
  2. za oczekiwaną miesięczną wysokość dopłaty Urzędu Miejskiego  do jednego uczestnika - 10 punktów,
  3. za zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskiwanych z innych źródeł na realizację zadania - 20 punktów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 26-05-2015 12:37:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Gajo 26-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 26-05-2015 12:37:36