Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Miastku przy ulicy Szewskiej - WGN 6840.1.21.2011.ASz

Burmistrz Miastka działając na podstawie uchwały Nr 80/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 02 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne oraz na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 
Położenie nieruchomości - obręb 83/4   m. Miastko, ul. Szewska
Opis nieruchomości - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko, teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Numer księgi wieczystej - 5005/4
Numer działki - 209
Powierzchnia działki - 212 m2 
Cena Nieruchomości - 11.500,00 zł    
Termin zapłaty - przed zawarciem aktu notarialnego
Forma sprzedaży - przetarg nieograniczony

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kołodziejczyk 21-10-2011 15:18:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szabłowska 21-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 25-04-2012 08:43:49