Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24.04.2015 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szpital Miejski w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2015-04-21 10:48:57
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. 2015-04-21 10:51:16
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania programu rozwoju Gminnego Centrum Zarządzania Energią w postaci Miejskiego Operatora Energetycznego (GCZE MOEN) dla Gminy Miastko 2015-04-21 11:12:19
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2015r. 2015-04-21 11:14:53
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2015-04-21 11:17:03
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miastku Nr VII/43/2015 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miastko na lata 2015 - 2017 2015-04-21 11:41:10
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bytowskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Miastko Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Miastku 2015-04-21 11:20:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku nr 16 w m. Żabno, gm. Miastko. 2015-04-21 11:22:14
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 3/16 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 3/14 2015-04-21 11:23:53
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 2015-04-21 11:25:10