Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w urzędzie Miejskim w Miastku.

BURMISTRZ MIASTKA

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji

 Urząd Miejski w Miastku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. inwestycji

I. Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności :

a) planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów kapitalnych,

b) współudział w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie realizacji

    inwestycji gminnych,

c) prowadzenie inwestycji budowlanych realizowanych przez Gminę ze środków finansowych

    określonych w budżecie Gminy,

d) prowadzenie inwestycji budowlanych realizowanych przez Gminę ze środków

    finansowych funduszu sołeckiego,

 e) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i przekazanie zakończonej inwestycji dla

    użytkownika,

  f) prowadzenie spraw związanych z gwarancją dla zrealizowanych inwestycji,

  g) pomoc przy przygotowywaniu remontów i inwestycji wykonywanych przez inne

      wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy,

  h) przygotowywanie danych do sporządzania kosztorysów inwestorskich, dla inwestycji

     prowadzonych przez wydział,

  i) przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniami o

     dysponowaniu gruntem do celów budowlanych, dla inwestycji prowadzonych przez

     wydział,

  j) przygotowywanie wniosków o wydanie warunków lokalizacji dla inwestycji celu

     publicznego, dla inwestycji prowadzonych przez wydział,

  k) przygotowywanie wniosków w celu uzyskania pozwolenia wodno - prawnego w zakresie

     prowadzonych inwestycji gminnych,

  l) uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu

     przygotowania i realizacji inwestycji,

  ł) przygotowywanie wniosku o rozpoczęcie procedury przetargowej i udział w przetargach

     na wykonawstwo prac projektowych, robót remontowych i inwestycji,

  m) przygotowywanie umów z wykonawcami inwestycji,

 

 

 

   II. Wymagania niezbędne:

     1. wykształcenie wyższe techniczne, preferowane drogownictwo, lub inne studia

         techniczne

     2. posiadanie obywatelstwa polskiego

     3. dobry stan zdrowia

     4. nieposzlakowana opinia

     5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego,

         lub umyślne przestępstwo skarbowe

     6. pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych

     7. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

III. Wymagania dodatkowe:

      1. znajomość przepisów prawa, w szczególności w zakresie:

         finanse publiczne, ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania

         administracyjnego, prawo zamówień publicznych, ustawa o drogach publicznych

      2. doświadczenie w pracy samorządowej

      3. staż pracy – co najmniej 1 rok

      4. biegła obsługa MS Office

      5. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole

      6. prawo jazdy kat. B

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

     1. Praca biurowa związana z obsługą komputera jak i również z częstymi wyjazdami na

         teren Gminy. Nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy.

     2.Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

     3. Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

      1. list motywacyjny

      2. kwestionariusz osobowy

      3. CV

      4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

      5. kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje zawodowe

      6. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy

      7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym

           stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania

           lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/

      8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej

         zdolności do czynności prawnych

      9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

           przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

     10. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

     11. kserokopia dowodu osobistego

     12. oświadczenie kandydata, ze jest obywatelem polskim.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji”, w terminie 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP tj. od dnia 23.03.2015 r. do dnia 01.04.2015 r. do godziny 15.15

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie – nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2014.1182. jednolity tekst/ oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – / Dz.U. 2014.1202. jednolity tekst/

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku pod numerem telefonu 598570771 lub 598570770

Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w urzędzie Miejskim w Miastku..pdf (PDF, 13KB) 2015-03-23 12:32:25 259 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 23-03-2015 12:32:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Krupińska 23-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:46:55