projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wołcza Wielka gm. Miastko stanowiącej dz. nr 10/48 w części opow. 695 m2 stanowiącej własność g. Miastko z przeznaczeniem na budowe i uzytkowanie stanicy wędkarskiej Okręgu Słupskiego Polskiego Związku Wedkarskiego Koła "Karaś" w Miastku na jeziorem Wołczyca.j