Projekty uchwał Rady na sesję w dniu 27 marca 2015 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2015-03-18 09:31:09
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wołcza Wielka gm. Miastko stanowiącej dz. nr 10/48 w części opow. 695 m2 stanowiącej własność g. Miastko z przeznaczeniem na budowe i uzytkowanie stanicy wędkarskiej Okręgu Słupskiego Polskiego Związku Wedkarskiego Koła "Karaś" w Miastku na jeziorem Wołczyca.j 2015-03-18 09:19:27
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżway działek poł. w obr. 83/1;83/2;83/3;84/4 i 83/5 m. Miastko z dotychcsowymi dzierżawcami. 2015-03-18 09:12:59
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Dzialania Partnerstwo Dorzecze Słupi" 2015-03-18 09:08:29
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko poł. w obr.Role - Żabno gm. Miastko na rzecz Skarbu Panstwa - Nadleśnictwa Trzebielino. 2015-03-18 09:06:15
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miastko na lata 2015 - 2017 2015-03-18 09:03:41
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzenengo miasta i gminy Miastko 2015-03-18 08:59:35
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmianw budżecie Gminy na 2015 rok. 2015-03-18 08:55:40