wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - WGN 6840.1.18 .2011

 

Burmistrz Miastkadziałając na podstawie uchwały Nr 27/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne oraz na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Położenie nieruchomości -  obręb 83/3   m. Miastko, ul. Dworcowa

Opis nieruchomości -  w ewidencji gruntów oznaczona jest jako droga,

Numer księgi wieczystej - 4099/2  

Numer działki - 142

Powierzchnia działki - 102m2

Cena Nieruchomości - 4.200,00     

Termin zapłaty - przed zawarciem aktu notarialnego

Forma sprzedaży - przetarg ograniczony 

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 wyżej powołanej ustawy informuję, że pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z następujących warunków:

-przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

-jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą,

jeżeli złoży wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.    

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń UM Miastko na okres 21 dni .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 05-10-2011 11:08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szabłowska 27-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 05-10-2011 11:08:57