Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wzór zgłoszenia kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej 2015-03-04 10:40:50
Ustawowe terminy czynności wyborczych 2015-03-31 09:09:02
Obwieszczenia Burmistrza Miastka z dnia 9 kwietnia 2015roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodach głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia w dniu 10 maja 2015r. wyborów Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2015-04-15 07:18:26
Obwieszczenie Burmistrza Miastka z dnia 9 kwietnia 2015r w sprawie wyznaczenia miesjc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2015-04-10 12:59:49
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-04-27 11:59:13
Zarządzenie Nr 60-VII-2015 Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2015 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gmnie Miastko dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 2015-04-20 18:51:53
WZÓR wniosku wyborcy o udostepnienie spisu wyborców w terminie do 4 maja 2015r. 2015-04-27 11:57:12
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gmnie Miastko dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej po ukonstytuowaniu. 2015-04-27 11:51:50
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-04-27 12:02:32
Informacja o terminach składania wniosków o zamiarze głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych w kraju w dniu 24 maja 2015r. 2015-05-12 14:00:00