Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Izabela Klasa członek Zarządu ZEC Miastko 2016-06-20 13:02:56
Renata Kiempa - Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku 2016-06-09 10:32:05
Tomasz Zielonka - Prezes Zarządu ZEC Miastko 2016-06-09 10:23:39
Jerzy Godlewski - Prezes Zarządu ZWiK Miastko 2016-06-09 10:22:29
Beata Sadecka - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MGOPS Miastko 2016-06-09 10:19:45
Lucyna Pakuła - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Miastku 2016-06-09 10:16:19
Danuta Surmacz - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku 2016-06-09 10:13:04
Krystyna Ramion - Kierownik Sekcji Świadczeń Pomocy Środowiskowej MGOPS Miastko 2016-06-09 10:10:18
Magdalena Stankowiak - Kierownik MGOPS w Miastku 2016-06-09 10:09:30
Ewa Szyca - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Miastku 2016-06-09 10:08:00
Paweł Biernacki - Dyrektor Zespołu Szkół w Dretyniu 2016-06-09 10:07:17
Barbara Ilkiewicz - Dyrektor SP w Piaszczynie 2016-06-09 10:06:32
Grzegorz Pelowski - Dyrektor SP w Wałdowie 2016-06-09 10:05:43
Anetta Orczyk - Dyrektor SP w Słosinku 2016-06-09 10:05:00
Iwona Ryckiewicz - Dyrektor SP Świerzno 2016-06-09 10:04:08
Mariola Kopeć - Dyrektor SP2 w Miastku 2016-06-09 10:03:22
Halina Gierszewska - Dyrektor SP1 w Miastku 2016-06-09 09:59:44
Kazimierz Kowalewski - Dyrektor Gimnazjum w Miastku 2016-06-09 09:58:59
Lech Warsiński - Dyrektor OSIR Miastko 2016-06-09 09:50:10
Janusz Gawroński - Dyrektor MGOK Miastko 2016-06-09 09:49:24
Krzysztof Kuc - Komendant Straży Miejskiej w Miastku 2016-06-09 09:39:14
Mateusz Kot - Kierownik Referatu Podatkowego UM Miastko 2016-06-09 09:37:52
Jolanta Ramion Kubisiak - Kierownik Referatu Obsługi Szkół UM Miastko 2016-06-09 09:37:08
Jerzy Wójtowicz - naczelnik Wydziału Oświaty UM Miastko 2016-06-09 09:36:22
Wiesława Wasiuta - Naczelnik Wydziału Finansowego UM Miastko 2016-06-09 09:35:41
Konrad Remelski - Naczelnik Wydziału Promocji UM Miastko 2016-06-09 09:34:42
Kazimierz Kozieł - Naczelnik Wydziału WRG UM Miastko 2016-06-09 09:32:37
Jan Gajo - Sekretarz Miastka 2016-06-09 09:31:53
Bronisława Nielipiuk - Skarbnik Miastka 2016-06-09 09:31:20
Ewa Kapłan - Zastępca Burmistrza Miastka 2016-06-09 09:30:17
Jerzy Dolny - Dyrektor ZMK Miastko 2016-06-08 09:29:34
Tomasz Borowski - Radny 2016-06-08 09:29:05
Wiesław Broniszewski - Radny 2016-06-08 09:28:31
Jolanta Chmielewska - Radna 2016-06-08 09:28:05
Mieczysław Czarnecki - Radny 2016-06-08 09:27:34
Marceli Grzywacz - Radny 2016-06-08 09:26:45
Danuta Karaśkiewicz - Radna 2016-06-08 09:26:19
Marek Klepczarek - Radny 2016-06-08 09:25:46
Teresa Lipka - Radna 2016-06-08 09:25:13
Piotr Milda - Radny 2016-06-08 09:24:52
Bogdan Stanisz - Radny 2016-06-08 09:24:20
Tomasz Śmietana - Radny 2016-06-08 09:20:02
Radosław Wójtowicz - Radny 2016-06-08 09:19:29
Witold Zajst - Radny 2016-06-08 09:18:49
Czesław Żmidziński - Radny 2016-06-08 09:18:18
Roman Ramion - Burmistrza Miastka 2016-06-08 07:40:38
Jan Basara - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku 2016-06-08 07:41:39