Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w roku 2015 2016-06-22 14:48:01
Uchwała nr IV-10-2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki numer 643, połozonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko 2015-01-22 08:14:07
Uchwała nr IV-11-2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego przy ul. Podlaskiej na rzecz jego najemców 2015-01-22 08:17:10
Uchwała nr IV-12-2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie okreslenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształc prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-01-22 08:25:29
Uchwała nr IV/13/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części śródmieścia Miastka p.n. "Armii Krajowej Chrobrego 2015-01-22 08:29:03
Uchwała nr IV/14/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka 2015-01-22 08:30:53
Uchwała nr IV-15-2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr III-9-2014 w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji RM w Miastku 2015-01-22 08:34:37
Uchwała nr IV-16-2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na rok 2015 2015-01-22 08:36:35
Uchwała nr IV/17/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na rok 2015 2015-01-22 08:38:40
uchwała nr V/18/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2015 r. 2015-02-20 08:14:52
Uchwała Nr V/19/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2015 - 2020 2015-02-10 12:14:54
uchwała Nr V/20/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 2015-02-12 13:04:14
uchwała Nr V/21/2014 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 2015-02-12 13:08:13
uchwała nr V/22/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przystąpienia do miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na obrzeżach Miastka w obrębie ewidencyjnym Wołcza Wielka 2015-02-12 14:21:49
uchwała Nr V/23/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka nalata 2015 - 2025 2015-02-12 14:24:50
uchwała Nr V/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Miasta i Gminy Miastko na lata 2015-2025 2015-02-12 14:28:10
uchwała Nr V/25/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Kamień" 2015-02-12 14:31:20
uchwała Nr V/26/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Orle" 2015-02-13 07:39:48
uchwała Nr V/27/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Smołowe" 2015-02-13 07:49:54
uchwała Nr V/28/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia kredytu i wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-02-13 07:52:42
Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 2015-03-11 14:54:22
Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wprowadzenia zmian w statucie jednostki budżetowej pn. "Zarząd Mienia Komunalnego" w Miastku 2015-03-11 14:56:19
Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku 2015-03-11 14:58:13
Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr 60/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania 2015-03-11 15:00:39
5. Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko uwzględnianych na drugim etapie 2015-03-11 15:01:52
Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Kwisno-Szydlice działki numer 149, stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-03-11 15:04:31
Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 56/2, położonej w obrębie Świeszyno, stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-03-11 15:05:48
Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej 2015-03-11 15:07:07
Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2014-2016" 2015-03-11 15:08:42
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie odwołania Skarbnika Miastka 2015-03-11 15:14:23
Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie powołania Skarbnika Miastka 2015-03-11 15:15:40
Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku 2015-03-11 15:17:04
Uchwała Nr VII/41/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 rok 2015-04-07 14:43:56
Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko 2015-04-07 14:45:16
Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miastko na lata 2015 - 2017 2015-04-07 14:48:57
Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miastko, położonej w obrębie Rolne - Żabno, gm. Miastko, na rzecz Skarbu Państwa ? Nadleśnictwa Trzebielino 2015-04-07 14:51:30
Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi 2015-04-07 14:52:54
Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy działek, położonych w obrębach 83/1; 83/2; 83/3; 83/4; 83/5 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2015-04-07 14:54:23
uchwała Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej poł. w obr.Wołcza Wielka, gm. Miastko stanowiącej działkę nr 10/48 w częci o pow. 695 m2, stanowiącej własność gm. Miastko z przeznaczeniem na budowę i użytkowanie stanicy wędkarskiej Okręgu Słupskiego Polskiego Związku Wędkarskiego Koła "Karaś" w Miastku nad jezioremWolczyca. 2015-04-08 09:02:00
Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Miastku w spraiwe zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Miastku 2015-04-07 14:56:28
uchwała Nr VII/49/2015 w sprawie udzielenie Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania swiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2015-04-07 15:00:17
Oświadczenie Rady Miejskiej w Miastku w sprawie planowanego przesunięcia poza obszar Gminy Miastko, obecnie funkcjonującego całorocznego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Miastku. 2015-04-21 09:38:30
uchwała Nr VIII/50/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bytowskim dotryczącego załaożenia i prowadzenia przez Gminę Miastko Gimnazjum Miastrzostwa Sportowego w Miastku. 2015-04-07 15:03:39
Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 1.04.2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 2015-05-11 11:08:20
Uchwała Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie podwyższenia kapitały zakładowego spółki Szpital Miejski w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2015-05-11 11:17:15
Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2015-05-11 11:51:41
Uchwała Nr X/54/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie przystąpienia do opracowania rozwoju Gminnego Centrum Zarządzania Energią w postaci Miejskiego Operatora Energetycznego (GCZE MOEN) dla Gminy Miastko. 2015-05-11 11:58:42
Uchwała Nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2015r. 2015-05-11 12:09:45
Uchwała Nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2015-05-11 12:19:47
Uchwała Nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie zmiany uchwałyRady Miejskiej w miastku Nr VII/43/2015 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miastko na lata 2015 - 2017. 2015-05-11 12:23:33
Uchwała Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku nr 16 w m. Żabno, gm. Miastko. 2015-05-11 12:26:46
Uchwała Nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 3/16 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 3/14. 2015-05-11 12:36:14
Uchwała Nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 2015-05-11 12:40:53
1. Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu 2015-06-05 14:07:55
2. Uchwała Nr XI/62/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2015-06-05 14:09:20
3. Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku ? zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 2015-06-05 14:10:50
4. Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu niemieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Miastku 2015-06-05 14:12:16
Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy działek, położonych w obrębach miasta i gminy Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2015-06-05 14:14:26
Uchwała Nr XI/66/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 217/1, położonej w obrębie 83/5 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-06-05 14:15:41
Uchwała Nr XI/67/32015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 83/4 m. Miastko, stanowiących własność Gminy Miastko 2015-06-05 14:16:46
Uchwała Nr XI/68/2015 w sprawie podziału sołectwa Role - Żabno na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Role ? Wiatrołom i sołectwo Żabno 2015-06-05 14:32:34
Uchwała Nr XI/69/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bytowskim, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Miastko szkoły mistrzostwa sportowego na poziomie gimnazjum 2015-06-05 14:34:15
Uchwała Nr XI/70/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015- 2019 2015-06-08 09:17:40
Uchwała Nr XI/71/2015 w sprawie przyjęcia lokalnego programu stypendialnego dla uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Miastko uczących się języka regionalnego lub języka mniejszości narodowych 2015-06-08 09:19:41
Uchwała Nr XI/72/2015 w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. ?Wieś roku 2015 w Gminie Miastko?, 2015-06-08 09:29:44
Uchwała Nr XI/73/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 10/11 w m. Węglewo stanowiącej własność Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2015-06-08 09:31:28
Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za rok 2014 2015-07-03 13:50:37
Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2014 rok. 2015-07-03 14:04:44
Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2015-07-03 14:08:55
Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko. 2015-07-03 14:16:33
Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 512/5. 2015-07-03 14:19:39
Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 9a, położonej w Dretynku, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowego najemcy. 2015-07-03 14:22:13
Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym 59/6, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko. 2015-07-03 14:23:59
Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Bytowskiego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym 83/4 m. Miastko oraz w obrębie Węgorzynko 2015-07-03 14:25:28
Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 maja 2015r. dotyczącej zgody na sprzedaż działki 217/1 2015-07-03 14:27:20
Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/106/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastko. 2015-07-03 15:00:15
Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku 2015-07-03 15:01:45
Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dn. 3 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmianw budżecie Gminy na 2015 r. 2015-07-09 08:19:13
Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dn. 3 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400KV Gdańsk Przyjaźń ? Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Miastko 2015-07-09 08:23:11
Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dn. 3 lipca 2015r.w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miastko 2015-07-09 08:26:30
Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Miajskiej w Miastku z dn. 3 lipca 2015 r. w spr. zmiany nazwy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku 2015-07-09 08:28:10
Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dn. 3 lipca 2015 r. w spr.utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r. 2015-07-09 08:30:28
Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dn. 3 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku przyjetego uchwała Rady Miejskiej w Miastku Nr 64/V/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 2015-07-09 08:37:18
Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie dotacji celowej. 2015-09-14 09:34:33
Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2015-09-14 09:36:40
Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko. 2015-09-14 09:38:16
Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 50/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 czerwca 2013 roku, w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów. 2015-09-14 09:40:22
Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miastko. 2015-09-14 09:53:35
Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dretyń. 2015-09-14 09:56:53
Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie lokali mieszkalnych do zasobu Gminy Miastko od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. 2015-09-14 09:58:54
Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Kwisno - Szydlice działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/4, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko. 2015-09-14 10:01:14
Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 95, położonej w obrębie Gatka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko. 2015-09-14 10:03:06
Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 140/7, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2015-09-14 10:04:46
Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Miastku. 2015-09-14 10:06:06
Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miastko do inicjatywy pod nazwą "Porozumienie między Burmistrzami" dla zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym. 2015-09-14 10:08:47
Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku. 2015-09-14 10:11:19
Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie współdziałania i powierzenia gminie Bytów realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2015-09-14 10:14:16
Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2013 w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2015-09-14 10:17:45
Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 2015-09-14 10:19:15
Uchwała Nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych. 2015-09-14 10:21:17
Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 wrzesnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. 2015-10-05 12:24:36
Uchwała Nr XV/109/2015 w sprawie przyjęcia aktualizacji ?Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i Gminy Miastko do roku 2030. 2015-10-05 12:47:45
Uchwała Nr XV/110/2015 w sprawie przyjęcia ?Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i Gminy na lata 2014 ? 2020. 2015-10-05 12:54:41
Uchwała Nr XV/110/2015 w sprawie przyjęcia ?Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i Gminy na lata 2014 ? 2020. 2015-10-05 11:37:39
Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgodna na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dziełek, położonych w obrębach 83/1, 83/2, 83/3, 83/5 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2015-10-05 12:58:22
Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 100/1, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej . 2015-10-05 13:02:22
Uchwała nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 20 przy ul. Koszalińskiej w Miastku . 2015-10-05 13:09:06
Uchwała Nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnai 25 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych . 2015-10-05 13:11:25
Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zapewnienia transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych 2015-10-05 13:14:49
Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr 3/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych . 2015-10-05 13:16:58
Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskie w Miastku z dnia 25 września 2015 r. w sprawie : zmieniająca uchwałę w sprawie zasad,trybu przyznawania i pozbawaiania oraz rodzajów i wysokości strpendiów sportowych Gminy Miastko dlazawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 2015-10-05 13:30:43
Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 września 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Miastku. 2015-10-05 13:34:45
Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 września 2015 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi w Miastku. 2015-10-05 13:39:58
Uchwała Nr XVI/120/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach wspólnej realizacji zadania "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miastko" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020. 2015-11-04 15:07:47
Uchwała Nr XVI/121/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie przejęcia od Powiatu Bytowskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Miastko. 2015-11-04 15:10:21
Uchwała Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy-porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego" edycja 2015?. 2015-11-04 15:12:13
Uchwała Nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko. 2015-11-04 15:14:07
Uchwała Nr XVI/124/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miastko do Związku Gmin Pomorskich. 2015-11-04 15:15:38
Uchwała Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016". 2015-11-04 15:17:41
Uchwała Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko. 2015-11-04 15:18:57
Uchwała Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania. 2015-11-04 15:20:39
Uchwała Nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie wystąpienia z Fundacji Lokalna Grupa Działania - "WRZECIONO". 2015-11-04 15:21:53
Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Miastko do opracowania ?Lokalnego Programu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla Gminy Miastko?. 2015-11-04 15:23:20
Uchwała Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Miastku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku w drodze wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów. 2015-11-04 15:24:54
Uchwała Nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r.w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Miastku. 2015-11-04 15:26:05
Uchwała Nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23.10.2015r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2016 - 2019. 2015-11-04 15:27:07
. Uchwała Nr XVII/133/2015 Rady Miejskiej w Miasku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r, 2015-12-10 07:04:43
Uchwała Nr XVII/134/2015 Rady Miejskiej w Miasrku z dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko, 2015-12-10 07:31:25
Uchwała Nr XVII/135/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko, 2015-12-10 07:37:32
Uchwała Nr XVII/136/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko , 2015-12-10 07:40:41
. Uchwała Nr XVII/137/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko , 2015-12-10 07:46:42
Uchwała Nr XVII/138/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listoada 2015 r.w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Miastko, 2015-12-10 07:50:04
Uchwała Nr XVII/139/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy działek, położonych w obrębach 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Przęsin, Węgorzynko Kwisno gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami, 2015-12-10 08:04:26
. Uchwała Nr XVII/140/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 438/3 i 479/1, położonych w obrębie 83/2 m. Miastko stanowiących własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości , 2015-12-10 08:07:22
Uchwała Nr XVII/141/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 140/11, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 2015-12-10 08:09:46
Uchwała Nr XVII/142/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/4, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, 2015-12-10 08:12:45
Uchwała Nr XVII/143/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2016, 2015-12-10 08:14:40
Uchwała Nr XVII/144/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2015-12-10 08:16:20
Uchwała Nr XVIII/146/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2016-01-08 13:13:03
Uchwała Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2016-01-08 13:15:46
Załącznik Nr 2 do Uchwała Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2016-01-08 13:18:12
Uchwała Nr XVIII/148/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko. 2016-01-08 13:25:05
Uchwała nr XVIII/149/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miastko na lata 2015 - 2025 2016-01-07 07:51:27
Uchwała Nr XVI/150/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla terenu Gminy Miastko. 2016-01-08 13:27:42
Uchwała Nr XVI/151/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Armii Krajowej - Mickiewicza". 2016-01-08 13:30:59
Uchwała Nr XVI/152/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 2016-01-08 13:37:36
Uchwała Nr XVI/153/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Miastko na 2016 rok. 2016-01-08 13:39:31
Uchwała Nr XVI/154/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku, zmienionej uchwałą Nr VII/48/2015 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady miejskiej w Miastku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2016-01-08 13:41:41