Zarządzenie nr 9-VII-2014 Burmistrza Miastka z dnia 31 grudnia 2014 w spraiwe wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2015r