Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Burmistrza Miastka nr 11/VII/2015 z dnia 2-01-2015 w sprawie powierzenia ZMK w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi 2015-01-22 07:46:28
Zarządzenie Nr 12/VII/2015 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn. "Zagospodarowanie plaży i terenow jeziora Lednik w Gminie Miastko" 2015-02-13 08:32:25
zarządzenie Nr 13/VII/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 roku Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku 2015-02-13 08:35:26
zarządzenie Nr 14/V/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na "Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku na 2015 rok" 2015-02-13 09:24:53
zarządznie Nr 15/V/2015 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miastka. 2015-02-13 09:04:05
zarządzenie Nr 16/V/2015 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miastka. 2015-02-13 09:05:51
zarządzenie Nr 17/VII/2015 w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miastko na lata 2015 - 2025 2015-02-13 09:11:13
zarządzenie Nr 18/VII/2015 w sprawie ustalenia "planu finansowego" zadań zleconych na 2015 rok" 2015-02-13 09:13:10
zarządzenie Nr 19/V/2015 w sprawie przyjęcia zasady, trybu i harmonogramu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2015 - 2025 2015-02-13 09:15:33
Zarządzenie Nr 20-VII-2015 Burmistrza Miastka z dnia 12 lutego 2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Miastku 2015-02-19 10:02:26
zarządznie nr 21/VII/2015 z dn. 16 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na "Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2015 roku" i "Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2015 roku". 2015-02-23 11:45:38
zarządzenie Nr 22/VII/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmianw budżecien Gminy na 2015 r.oraz w "Plan finansowym" zadań zleconych na 2015 r. 2015-03-02 14:11:25
Zarządzenie Nr 23/VII/2015 z dn. 20 lutego 2015 r. wycofano 2015-06-19 13:33:44
zarządzenie Nr 24/VII/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2015-03-02 14:14:26
zarządzenie nr 25/VII/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w spr.regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku . 2015-03-02 14:16:55
zarządzenie nr 26/VII/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-03-02 14:18:58
zarządzenie nr 27/VII/2015 w sprawie powierzenia obowiazków Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego 2015-03-09 10:34:15
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 28/VII/2015 w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko w związku z upływem kadencji 2015-03-09 13:58:32
zarządzenie nr 29/VII/2015 z dnia 3 marca 2015 r. z wprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Podinspektora ds. Funduszu soleckiego i gospodarki komunalnej 2015-03-10 07:58:01
zarządzenie nr 30/VIII/2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds.pozyskiwania funduszy zwenętrznych. 2015-03-10 07:53:56
zarządzenie nr 31/VII/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w zlotych równowartości kwoty 207.000 EURO na okres 36 m-cy" 2015-03-11 08:09:51
zarządzenie nr 32/VII/2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Miastku 2015-03-10 07:59:41
Zarządzenie nr 33/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 marca 2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian w buidżecie Gminy na 2015 r. oraz w "Planie finansowym zadań zleconych na 2015 r." 2015-03-25 08:13:17
Zarządzenie nt 35/VIII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 3 marca 2015 r. Nr 29/VII/2015 dotyczącego powołania komisji konkursowej doprzeprowadzenia konkursu na stanowisko Podinspektora ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej. 2015-03-25 08:17:10
zarządzenie nr 36/VIII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 20marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn."Świadczenie usług transportowo - sprzetowych na rzecz Gminy Miastko w 2015 roku " 2015-03-25 08:20:19
Zarządzenie nr 37/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 4 marca 2015 r. nr 32/VII/2015 dotyczącego ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Miastku 2015-03-25 08:23:58
Zarządzenie Nr 38/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 24 marca 2015 r. w spr. zmian w planie wydatków Gminy na 2015 r. 2015-04-30 11:40:02
Zazrządzenie Nr 39/VII/2015 z dn. 25 marca 2015 r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 28/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko w związku z upływem kadencji. 2015-06-19 12:00:29
Zarządzenie Nr 40/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 25 marca 2015 r. Burmistrza Miastka w spr. upoważnienia Andrzeja Tyla i Beaty Sadeckiej do podpisywania decyzji dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych, a także decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. 2015-04-30 11:37:38
Zarządzenie Nr 41/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 25-03-2015 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego - dokument stracił ważność 2015-03-26 13:29:45
Zarządzenie Nr 42/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 26 marca 2015 r. wspr.powołania Sądu Konkursowego. 2015-06-08 11:06:49
zarządzenia Nr 43/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2014. 2015-03-31 09:19:41
Zarządzenie Nr 44/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmianw budżecie Gminy Miastko na 2015 r. oraz w "Planie finsnowym"zadan zleconych na 2015 e. 2015-04-08 09:52:51
Zarządzenie Nr 45/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejksim w Miastku. 2015-04-08 11:57:43
Zarządzenie Nr 46/VII/2015 r. Burmistrza Miaastka z dn. 2 kwietnia 2015 r.w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2015-04-08 12:00:41
Zarządzenie Nr 47/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 3 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej doprzeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Rozoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2015-04-08 12:03:17
Zarządzenie Nr 48/VII/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Burmistrza Miastka Nr 40/VII/2015 i Nr 41/VII/2015 z dnia 25 marca 2015 r. 2015-04-15 08:19:12
Zarządzenie nr 49/VII/2015r wycofano - miało dotyczyć sprawy ujętej w zarządzeniu Nr 62/VII/2015 2015-06-17 10:48:51
Zarządzenia Nr 50/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-04-15 08:21:21
Zarządzenie Nr 51/VII/2015 z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-04-15 08:23:43
Zarządzenie Nr 52/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służbnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. i 2015-04-15 08:26:11
Zarządzenie Nr 53/VII/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-04-15 08:27:52
Zarządzenia Nr 54/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 kwietnia 2015 r. zw sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-04-15 08:29:25
Zarządzenia Nr 55/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 kwietnia 2015 r. zw sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-04-15 08:30:40
Zarządzenie Nr 56/VII/2015 z dn.14 kwietnia 2015 r. Burmistrza Miastka w spr.wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.oraz w "planie finansowym"zadań zleconych na 2015 r. 2015-04-30 10:31:38
Zarządzenie Nr 57/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia Burmistrza Miastka z dn.30 kwietnia 2015 r. Nr 47/VII/2015 dotyczącego powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Miastku 2015-04-30 10:53:13
Zarządzenie Nr 58/VII/2015 Burmistrza Miasta z dn. 17 kwietnia 2015 r. w sp. powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury w Miastku 2015-04-30 10:56:59
Zarządzenie Nr 59/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 17 kwietnia 2015 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi MGOK w Miastku 2015-04-30 10:59:20
Zarządzenie Nr 60/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Miastko dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2015-04-30 11:04:58
Zarządzenie Nr 61/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn.20 kwietnia 2015 r. w spr. zmiany składu komisji dooceny wniosków zgłaszanych przez osoby fizyczne o dofiansowanie z budżetu gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i na usuwanie i utylizację wyrobów zwierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu miasta i gminy Miastko 2015-04-30 11:16:33
Zarządzenie Nr 62/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 21 kwietnia 2015 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w latach 2015 - 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej. 2015-04-30 11:21:49
Zarządzenie Nr 63/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 28 kwietnia 2015 r. w spr. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. oraz w "Planie finansowym"zadań zleconych na 2015 r. 2015-04-30 11:25:43
Zarządzenie Nr 64/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na Remont świetlic wiejskich w miejsowosciach: Dolsko, Głodowo, Kamnica, Piaszczyna, Świerzenko, Świerzno, Trzcinno i remont Ośrodka Zdrowia w Wałdowie. 2015-04-30 11:29:31
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr65/VII/2015 z dn.5 maja 2015 r. w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Miejsko -Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-05-11 12:24:21
Zarządzenie Nr66/VII/2015 z dn.6 maja 2015 r. w sprawie ustalenia, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedzkoli,maksymalnej kwory dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nayczycieli ,specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświtowych prowadzonych przez Gminę Miastko na rok 2015. , 2015-06-19 12:14:52
Zarządzenie Nr 67/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 6 maja 2015 r. z dnia 6 maja 2015 r. w spr. powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora ds. rozwoju społecznego i ochrony zdrowia. 2015-05-11 12:31:54
Zarządzenie Nr 68/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 6 maja 2015 r. w spr. powolania komisji do odbioru gruntu gminnego w ramach przeglądu gwawancyjnego do przeprowadzonych robotach budowlanych. 2015-05-11 12:34:47
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 69a/VII/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. oraz w "Planie finansowym " i zadań zleconych na 2015 r. 2015-05-22 09:22:19
Zarządzenie Nr 69/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 6 maja 2015 r. w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora ds. obsługi inwestorów zewnętrznych. 2015-05-11 12:40:40
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 70/VII/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej "Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku". 2015-05-22 09:42:52
Zarządzenie Nr 71/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn.12 maja 2015 r. w spr. powołania komisji przertargowej "Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorzynku". 2015-05-22 09:49:55
Zarządzenie Nr 72/VII/2015 Burmistrza Mistka z dn. 14 maja 2015 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko. 2015-05-22 09:52:16
Zarządzenie Nr 73/VII/2015 z dn. 18 maja 2015 r. w spr. zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko 2015-06-08 10:04:58
Zarządzenie Nr 74/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 20 maja 2015 r. w sprawie powolania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących wlasnośc Gminy Miastko. 2015-06-08 10:06:59
Zarządzenie Nr 75/VII/2015 z dn. 22 maja 2015 r. w spr. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych na 2015 r. 2015-06-08 10:09:55
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 76/VII/2015 z dn. 22 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na "Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego Kaczy Dołek połozonej na dz. nr 75 przy ul. Dworcowej w Miastku" 2015-06-08 10:12:39
Zarządzenie Nr 77/VII/2015 Burmistrza Miastka w spr. powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2015-06-08 10:20:21
Zarządzenie Nr 78/VII/2015 z dn.27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych. 2015-06-19 12:20:10
Zarządzenie Nr 79/VII/2015 z dn. 1 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku. 2015-06-19 12:21:43
Zarządzenie Nr 80/VII/2015 z dn. 2 czerwca 2015 r.w spr.powołania komisji do spraw brakowania druków 2015-06-08 10:24:50
Zarządzenie Nr 81/VII/2015 z dn.9 czerwca 2015 r.w spr.zmiany zarządzenia nr 473/VI/2015r. Burmistrza Miastka z dn. 30 czerwca 2014 r. w spr. ustalenia norm zużycia paliwa przez smochody pożarnicze i sprzęt silnikowy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Miastko oraz zasad roliczania paliw płynnych. 2015-06-19 13:22:20
Zarządzenie Nr 82/VII/2015 z dn.22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Miastku" 2015-06-19 12:28:12
Zarządzenie Nr 83/VII/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Tyla do podpisywania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. 2015-06-19 12:25:44
Zarządzenie Nr 84/VII/2015 z dn. 18 czerwca 2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 13/IV/2004 z dn. 5 lutego 2004 r. zmieniającego Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 94/IV/2004 z dn.18 października 2004 r. oraz Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 135/VI/2012 z dn. 24 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej dla Gminy Miastko. 2015-06-19 12:32:07
Zarzązenie Burmistrza Miastka Nr 85/VII/2015 z dn. 19 czerwca 2015 r. w spr. powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokości wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych oraz ustalenia regulaminu mediacji. 2015-06-24 11:34:07
Zarządzenie Nr 86/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 22 czerwca 2015 r. w spr. wprowadzenia zmian w budżecie budżetu Gminy za 2015 r, oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych na 2015 r. 2015-06-24 11:37:11
Zarządzenie Nr 87/VII/2015 w spr.powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. Kwalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie. 2015-06-24 12:05:27
Zarządzenie Nr 88/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn.22 czrweca 2015 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. ks. prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku. 2015-06-24 12:08:17
Zarządzenie Nr 89/VII/2015 z dn. 24 czerwca 2015 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Dostawa i montaż urządzeń monitoringu miejskiego w Miastku" 2015-06-26 10:35:30
Zarządzenie nr 90/VII/2015 z dn. 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej zadania pn.: "Przebudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Miastku" 2015-06-26 10:37:39
Zarządzenie Nr 91/VII/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. oraz z "planie finansowym " zadań zleconych na 2015 r. 2015-07-01 13:56:17
Zarządzenie Nr 92/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 1 liupca 2015 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 87/VIII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 22 czerwca 2015 r. powolania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie . 2015-07-09 09:27:00
Zarządzenia nr 93/VIII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 88/VIII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 22 czerwca 2015 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrktora szkoły Podstawowej im. ks. Prałasta Zdzisława Jastrzębiec peszkowskiego w Słosinku. 2015-07-09 09:30:12
Zarządzenie Nr 95/VIII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 16 lipca 2015 r, w spr. obniżenie ceny wywoławczej nieruchomości połozonej w obr. 83/1 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. 2015-07-09 09:34:38
Zarządzxenie nr 96/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i wykorzystania odnawailnych źródeł energii. 2015-07-14 14:00:23
Zarządzenie Nr 97/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 8 lipca 2015 r.w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z zapytaniem ofertowym w sprawie obsługi prawnej Rady Miejskie w Miastku. 2015-07-16 13:42:28
Zarządzenie nr 98/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 10 lipca 2015 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. "Remont chodników i dróg gminnych w miejsowościach Przęsin, Kawcze, Dretyń i Miastko (ul. Wybickiego, ul. Boguslawa X, ul. Rodzinna, Osiedle Niepodległości). 2015-07-10 12:57:28
Zarządzenie Nr 99/VII/2015 Burmistrza Miaastka z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-14 13:58:13
Zarządzenie Nr 100/VII/2015 Burmistrza Miasta z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stpień nauczyciela mianowanego. 2015-07-14 13:56:18
Zarządzenia Nr 101/VII/2015 Burmistrza Miasta z dn. 13 lipca 2015 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopieńnauczyciela mianowanego. 2015-07-14 13:52:13
Zarządzenie Nr 102/VIII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 14 lipca 2015 r. w spr. ustalenia dnia wolnego od pracy. 2015-07-16 13:40:25
Zarządzenie Nr 103/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 15 lipca 2015 r. w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z konkursem na stanowisko urzednicze Podinspektor ds. księgowości budzetowej. 2015-07-16 13:37:45
Zarządzenie Nr 104/VII/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.w sprawie upoważnienia Mateusza Kota do podpisywania tytułów wykonawczych. 2015-07-22 07:49:31
Zarządzenie Nr 105/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenioa zmian w budżecie Gminy na 2015 r.oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych na 2015 r. 2015-07-27 08:28:45
Zarządzenie Nr 106/VII/2015 Burmistrza Miastka w sprawie obciążenia nieruchomości służebnościa przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-07-20 14:29:42
Zarządzenie Nr 107/VII/2015 Burmistrza Miastka w sprawie obciążenia nieruchomosci służebnością przesyłu i uslatenia wysokości wynagrodzenia. 2015-07-20 14:25:57
Zarządzenie Nr 108/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-07-20 14:23:52
Zarządzenie Nr 109/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służbnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-07-20 14:22:10
Zarządzenie nr 110/VII/2015 Burmistrz Miastka z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-07-20 14:20:33
Zarządzenie Nr 111/VII/2015 Burmistrz Miastka z dnia16 lipca 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomoności służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-07-20 14:18:10
Zarządzenie Nr 112/VII/2015 Burmistrza Miastka w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-07-20 14:11:23
Zarrządzenie Nr 113/VII/2015 Burmistrza Miastka zd nia 22 lipca 2015 r.w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Dowóz dzieci do szkół prowadoznych przez GminęMiastko w roku szkolnym 2015/2016 gm. Miastko" 2015-07-27 08:33:00
Zarządzenie Nr 114/VII/2015 Burmistrz Miastka z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku w roku szkolnym 2015/2016 gm. Miastko." 2015-07-27 08:36:29
Zarządzenie Nr 115/VII/2015 r. Burmistrza Miastkas z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie, 2015-10-29 13:38:09
Zarządzenie Nr 116/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia penomocnictwa pełniącemu obowizki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wadowie.. 2015-07-27 08:41:07
Zarządzenia Nr 117/VII/2015 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia sytanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisawa Jastrzębiec Peszkowskiego w Sosinku . 2015-07-27 08:43:01
Zarządzenie Nr 118/VII/2015 Burmistrza Miastaz dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrekrowi Szkoły Podstawowej im.ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku. 2015-07-27 08:54:33
Zarządzenie Nr 119/VII/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wporowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. oraz w "Planie finansowym " zadań zleconych na 2015 r. 2015-07-31 12:27:26
Zarządzenie Nr 120/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko. 2015-08-04 10:19:44
Zarządzenie Nr 121/VII.2015 Burmistrza Miastka z dnia 05 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. 2015-08-21 14:33:32
Zarządzenie Nr 122/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 07 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015r. oraz w "Plania finansowym" zadań zleconych na 2015r. 2015-08-21 14:41:50
Zarządzenie Nr 123/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-08-21 14:37:13
Zarządzenie Nr 124/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015r. oraz w "Planie finasowym" zadań zleconych na 2015r. 2015-08-21 14:46:33
Zarządzenie Nr 125/VII/2015 Burmistrza miastka z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w gminie Miastko dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowym. 2015-08-21 14:48:49
Zarządzenie Nr 127/VII/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości połozonej w obrębie 83/1m. Miastko stanowiącej własnośc Gminy Miastko. 2015-08-25 10:40:43
Zarządzenie Nr 126/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wykonania i wprowadzenia do użytku Planu Akcji Kurierskiej w Gminie Miastko. 2015-08-21 14:51:30
Zarządzenie Nr 128/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 1 wrzesnia 2015 r. w sprawie zmian z skladachosobowych komisji ds. referendum w gminie Miastko dla przeprowadzenia referendum ogolnokrajowego. 2015-09-02 09:21:08
Zarządzenie Nr 129/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 2 wrzesnia 2015 r. w sprawie zmian w skladach osobowych komisji ds. referendum w gmine Miastko dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. 2015-09-03 10:19:49
Zarządzenie Nr 130/VII/2015 Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy wieniec dożynkowy". 2015-10-06 10:32:20
Zarządzenie Nr 131/VII/2015Burmistrza Miastka z dnia 3 września 2015 r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych na 2015 r. 2015-09-08 12:01:43
Zarządzenie Burmistrza Miastka z dnia 4 września 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeporowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowaczą Pani Marty Muchowskiej. 2015-09-14 13:19:24
Zarządzenie Burmistrza Nr 133/VII/2015 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egazaminu kończącego służbę przygtowawczą Pani Merceliny Wolskiej. 2015-09-14 13:22:08
Zarządzenie Burmistrza Nr 134/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 4 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do rozpoatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla zawodników osiagających wysokie wyniki sportowe. 2015-09-08 12:48:16
Zarządzenie Nr 135/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 4 września 2015 w sprawie zmiany w Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku 2015-09-10 08:53:58
Zarządzenie Nr 136/VII/2015Burmistrza Miastka z dnia 11 wrzesnia 2015 r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie budżetu Gminy na 2015 r.oraz w "Planie finasowym"zadań zleconych na 2015 r. 2015-10-06 10:52:03
Zarządzenie Nr 137/VII/2015Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 lipca 2015 r. Nr 103/VII/2015 dotyczącego powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Podinspektora ds.księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2015-10-06 10:58:00
Zarządzenie Nr 138/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 4 erześnia 2015 r. Nr 132/VII/2015 dotyczącego powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kańczącego służbę przygotowawczą Pani Marty Muchowskiej. 2015-10-06 11:01:08
ZarządzenieNr 139/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastkas z dnia 4 września 2015 r. Nr 133/VII/2015 dotyczącego powolania komisji konkurowej do przeprowadzenia egzaminu konczącego służbę przygotowawczą Pani Marceliny Woilskiej. 2015-10-06 11:04:30
Zarządzenie Nr 140/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie odwołania Pana Wiesława Grynia z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie. 2015-10-06 11:08:49
Zarządzenie Nr 141/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie budżetu Gminy na 2015 r.oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych na 2015 r.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie budżetu Gminy na 2015 r.. oraz w 2015-10-06 11:10:53
Zarządzenie Nr 142/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 29 września 2015 r. z wsprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka. 2015-10-06 11:18:24
Zarządzenie Nr 143/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 2 października 2015 r. - wycofano. 2016-01-27 08:25:42
Zarządzenie Nr 144/VII/2015 Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisjikonkursowej diprzeprowadzenia egzaminu kończącego słuzbę przygotowaczą Pana Kazimierza Kozieł. 2015-11-17 13:15:18
Zarządzenie Nr 145/VII/2015 Burmistrza Miastka w sprawie powolania komisjikonkursowej diprzeprowadzenia egzaminu kończącego słuzbę przygotowaczą Pani Magdaleny Jnakowskiej. 2015-11-17 13:12:31
Zarządzenie Nr 146/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 2 października 2015r. w spraiwe powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Eweliny Kądziela 2015-10-23 11:42:38
Zarządzenie Nr 147/VII/2015 Burmistgrza Miasrka z dnia 6 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Miastko dla przeprowadzenia głosdowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzczypospolitej Polskiej. 2015-10-23 11:59:13
Zarządzenie Nr 148/VII/2015 Burmistrz Miastka z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie budżetu Gminy na 2015 r. oraz w "Planie finansowym," zadań zleconych na 2015 r. 2015-10-23 12:02:42
ZarządzenieNr 149/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 9 października 2015 r. w spraiwe uzupełnienia składu obowdowej komisji wyborczej. 2015-10-23 12:05:02
Zarządzenie Nr 150/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-10-23 12:07:51
Zarządzenie Nr 151/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 października 2015 r. w sprawie Istrukcji dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych. 2015-10-23 12:10:38
Zarządzenie Nr 152/VII/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Usmiechu w Wałdowie podczas jego nieobecności. 2015-10-23 12:13:15
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 153/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zaliczenia w księgach rachunkowych wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastko. 2015-10-23 12:16:57
Zarządzenie Nr 155/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2015 r. w dnia 19 października 2015 r. w sprawie odwolania ze skladu obwodowej komisji wyborczej. 2015-10-23 12:19:10
Zarządzenie Nr 156/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2015-10-27 09:39:08
Zarządzenie Nr 157/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2015-10-27 09:42:06
Zarządzenie Nr 158/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu talenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2015-10-27 09:47:03
Zarządzenie Nr 159/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmianw budżecie budżetu Gminy na n 2105 r.oraz w "Planie finansowqym" zadań zleconych na 2015 r. 2015-10-29 11:32:35
Zarządzenie Nr 160/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 października 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokosci wynagrodzenia. 2015-10-23 12:24:06
Zarządzenie Nr 161/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 206 roku. 2015-10-23 12:26:52
Zarządzenie Nr 162/VII/2015 Burmistrza Miastka w dnia 22 października 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-10-23 12:29:09
Zarządzenie Nr 163/VII/2015 Burmistrza Miastka w dnia 22 października 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-10-23 12:30:48
Zarządzenie Nr 164/VII/2015 Burmistrza Miastka w dnia 22 października 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-10-23 12:32:24
Zarządzenie Nr 165/VII/2015 Burmistrza Miastka w dnia 22 października 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-10-23 12:33:38
Zarządzenie Nr 166/VII/2015 w sprawie zmainy składu obowodwej komisji wyborczej. 2015-10-29 11:42:04
Zarządzenie Burmistrza Miastka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie budżetu Gminy na 2015 r. oraz w "Planie finansowym" zadan zleconych na 2015 r. 2015-11-05 10:16:00
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 168/VII/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2016 rok. 2015-11-17 13:02:40
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 169/VII/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miastko. 2015-11-17 12:59:46
Zarządzenie nr 170/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatkow budzetu Gminy Miastko na 2015 rok. 2015-11-20 08:33:38
Zarządzenie nr 171/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placowki wpsarcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2016 roku 2015-11-18 12:21:42
Zarządzenie Nr 172/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie podziału srodków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowowtną nauczycielom oraz upoważnienia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi środkami w 2015 r. 2015-11-23 14:51:29
Zarządzenie Nr 173/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2015-11-24 09:52:14
Zarządzenie Nr 174/VII/2015 Burmistrza Miaastka z dnia 20 listpopada 2015 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadańi trybu pracy. 2015-11-23 14:47:39
Zarządzenie nr 175/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Miastko na 2015 r. oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych na 2015 r. 2015-12-14 09:00:16
Zarządzenie Nr 176/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 30 listopada 2015 r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacj zadań wlasnych Gminy Miastko w 2016 r. w sferze zadań publicznych obejmujących dzialalnośc pożytku poblicznego . 2015-12-14 08:57:22
Zarządzenie Mr 177/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 1 grudnia 2015 r.w sprawie powołania Komisjii Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-12-14 08:53:11
Zarządzenie Nr 178/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnai wolnego od pracy. 2015-12-14 08:49:11
Zarządzenie Nr 179/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian z budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2015-12-16 13:22:17
Zarządzenie Burmistrza Nr 180/VII/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania KomisjiKonkursowej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania puiblicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2016 r. 2015-12-16 09:32:45
Zarządzenie Nr 181/VII/2015 BurmistrzaMiastka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetuGminy Miastko na 2015 r. 2015-12-29 09:07:45
Zarządzenie Nr 182/VII/2015 Burmistrz Miastka w dnia 21 grudnia 2015 r.w sprawie obciązenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokościwynagrodzenia. 2015-12-21 12:55:31
Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2015-12-21 12:53:19
Zarządzenie Nr 184/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2016 roku. 2016-02-11 10:27:24
Zarządzenie Nr 185/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2015-12-29 11:16:39
Zarządzenie Nr 186/VII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powolania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji stanów paliwa w pojazdach. 2015-12-29 10:46:44
Zarządzenie Nr 187/VII/2015 Burmistrza Miastkaz dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji inwenteryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 2015-12-29 09:15:25
Zarządzenie Nr 188/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-12-29 10:53:14
Zarzązenie Nr 189/VII/2015Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2015 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej wc elu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań własnych GminyMiastko w 2015 r. w sferze zadań publicznych obejmujących działalnośc pożytku publicznego. 2015-12-29 14:08:21
Zarządzenie Nr 190/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej . 2015-12-29 10:50:17
Zarządzenie Nr 191/VII/2015 Burmistrza Miastka z dn. 28 grudnia 2016 r. w sptrawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Małgorzaty Szkilnyk. 2016-01-22 09:55:21
Zarządzenie Nr 192/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miastko na 2015 r. 2016-01-05 13:59:58
Zarządzenie Nr 193/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2015 r. w spraowe Regulaminu korzystania za świetlic wiejskich oraz innych obiektów opodobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. 2016-01-05 13:56:56
Zarządzenie Nr 194/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2015 r. z wprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobomkierującym samorządowymi instytucjami kultury. 2016-01-05 13:53:00
Zarządzenie Nr 296/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-23 11:29:32