Zarządzenie Nr 523/VI/2014 Burmistrza Miastka z dnia 24 -11-2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2015 roku w sferze zadań publicznych obejmujących dzialalność pożytku publicznego.