Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 20.09.2011

 

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko

Z W O Ł U J Ę

 VIII/2011      posiedzenie   Rady  Miejskiej   w Miastku  VI    kadencji,   które  odbędzie    sięw dniu  30 września, tj. ( piątek )  2011 r. o godz. 9.oo w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Przyjęcie protokołu   Nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 września 2011  roku.
3.      Powołanie sekretarza obrad.
4.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.      Ustalenie porządku posiedzenia.
6.      Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
7.      Interpelacje i zapytania.
8.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 r.
9.      Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1.   wprowadzenia zmian w budżecie Gminy  na 2011 rok,
9.2.   uznania za pomniki przyrody,
9.3.   nadania nazwy ronda położonego na terenie miasta Miastka,
9.4.   wyborów  ławników sądowych przy Sądzie Rejonowym w Miastku na kadencję  2012 - 2015.
10.  Wniosek  w sprawie zmiany zapisu w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w  energię, gaz i wodę, rozdz. 40002 - Dostarczenie wody - „Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przęsin (Plebanka)” na „Opracowanie dokumentacji projektowej  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przęsin (Plebanka)”.
11.   Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad  VIII sesji Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 21-09-2011 10:24:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józefa Wasilewska 20-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 21-09-2011 10:24:51