Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA. 0002.9.2014.LJ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz rozdz.7 oddz. 2 § 59 ust.1 do statutu Gminy Miastko                    

Z W O Ł U J Ę

XXI posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 26 września 2014 roku, tj. piątek,  godz. 9:00, która odbędzie się w sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr XLI/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia
    29 sierpnia 2014 roku.

3. Ustalenie porządku obrad druk nr 192/XXI.

4. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji – druk
    nr 193/XXI.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014r. – druk
    nr 194/XXI.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

    7.1. udzielenia pomocy finansowej - druk nr 195/XXI,

    7.2. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2014 rok – druk nr 196/XXI,

    7.3. zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku – druk
           nr 197/XXI,

    7.4. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o., 
           ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej   
           powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików    
           województw i rad dzielnic m.st. Warszawa oraz wyborów wójtów, burmistrzów
           i prezydentów miast zarządzonych na dzień 26 listopada 2014 r. – druk nr 198/XXI,

    7.5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 233/12 stanowiącej własność osób
           fizycznych do zasobów komunalnych Gminy Miastko – druk nr 199/XXI,

    7.6. obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko służebnością
           gruntową – druk nr 200/XXI,

    7.7. zniesienia statusu pomników przyrody – dwóch szt. drzew z gatunku dąb szypułkowy,
           uznanych za pomniki przyrody Uchwałą Nr 66/XVI/99 Rady Gminy w Trzebielinie
           z dnia 24 listopada 1999r.  – druk nr 201/XXI,

    7.8. zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej – druk nr 202/XXI,

 

    7.9. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193124G dz. Nr 310/5 i 243/4 obręb Role –
           Żabno kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga
           publiczna – druk nr 203/XXI,

    7.10. przystąpienia Gminy Miastko do Narodowego Programu Przebudowy Dróg
           Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – druk nr 204/XXI,

    7.11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia zadań
             oświaty, polegających na zapewnieniu transportu i opieki dla dzieci
             niepełnosprawnych – druk nr 205/XXI.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 22-09-2014 13:20:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 22-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 22-09-2014 13:20:33