Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - 295484-2011

 

Miastko: Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy  do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych  do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy  w roku szkolnym 2011/2012 pow. bytowski, woj. pomorskie. 
Numer ogłoszenia: 295484 - 2011; data zamieszczenia: 19.09.2011
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 249624 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum 
w Miastku oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy w roku szkolnym 2011/2012 pow. bytowski, woj. pomorskie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 
w zakresie transportu (dowóz i powrót) uczniów: Część (zadanie) nr 1: Dowóz uczniów 
z miejscowości Domanica do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku oraz powrót do miejscowości Domanica; Część (zadanie) nr 2: Dowóz uczniów niepełnosprawnych 
z miejscowości Węglewo, Miłocice i Wołcza Mała do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy oraz powrót do Węglewa, Miłocic i Wołczy Małej, Część (zadanie) nr 3: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Trzcinno, Okunino i Miastko do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy oraz powrót do Trzcinna, Okunina i Miastka..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Dowóz uczniów z miejscowości Domanica do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku oraz powrót do miejscowości Domanica
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma PIOTRANS Przewozy Osobowe Piotr Reesmann, ul. Konst. 3 Maja 6/27, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie. 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53707,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 70686,00
Oferta z najniższą ceną: 70686,00 / Oferta z najwyższą ceną: 70686,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Węglewo, Miłocice i Wołcza Mała do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy oraz powrót do Węglewa, Miłocic i Wołczy Małej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Oświatowo - Usługowe Krystyna Hingst, Kamnica 1, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie. 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29537,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 33323,40
Oferta z najniższą ceną: 33323,40 / Oferta z najwyższą ceną: 38372,40
Waluta: PLN.
Część NR: 3   
Nazwa: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Trzcinno, Okunino i Miastko do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy oraz powrót do Trzcinna, Okunina i Miastka.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Oświatowo - Usługowe Krystyna Hingst, Kamnica 1, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie. 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57407,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 66646,80
Oferta z najniższą ceną: 66646,80 / Oferta z najwyższą ceną: 66646,80
Waluta: PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 19-09-2011 16:12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 19-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 19-09-2011 16:12:28