Kalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu

Kalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu

w dniu 8 września 2014 r. (poniedziałek) upływa termin podania do publicznej wiadomości odpowiednio

przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów, marszałków województw, w formie obwieszczenia,

informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu

wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad

powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, wyborów burmistrzów i

prezydentów miast;

w dniu 17 września 2014 r. (środa) upływa termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich, dzielnicowych);

w dniu 22 września 2014 r. (poniedziałek) upływa termin powołania przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich, dzielnicowych);

w dniu 17 października 2014 r. (piątek) upływa termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;

w dniu 27 października 2014 (poniedziałek) upływa termin rozplakatowania obwieszczeń:

1) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,

2) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

w dniu 7 listopada 2014 r. (piątek) upływa termin na składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

w dniu 12 listopada 2014 r. (środa) upływa termin składania przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 26-08-2014 10:14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Gajo 26-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 26-08-2014 10:14:36