Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 443-VI-2014 z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie realizacji wydatków środków publicznych (zamówień i konkursów ) których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.