Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 433-VI-2014 z dnia 26 lutyego 2014 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola - oddziału przy szkole podstawowej oraz zgłoszenia do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum dla których organem pr