Burmistrz Miastka ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi, stanowiącymi własność Gminy Miastko - WGN 6845.3.13.2014.AMK

Przedmiotem przetargu są garaże murowane posadowione na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 271, położonej w Miastku przy ulicy Armii Krajowej, oznaczone następującymi numerami:

- garaż nr 2 o pow. użytkowej 16,00 m2
- garaż nr 5 o pow. użytkowej 16,00 m2
- garaż nr 6 o pow. użytkowej 16,00 m2

Okres dzierżawy nieruchomości: do 31 grudnia 2015 roku

Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat czynszu oraz  podatku od nieruchomości.

Cena wywoławcza:

- 40,00 zł. miesięcznie za garaż

Do ustalonej w przetargu wysokości stawki czynszu dzierżawnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz .U. Nr 177, poz. 1054 z 2011r.) zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2014 roku. o godz.12.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 14.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 40,00  złotych w kasie tut. urzędu, pokój nr 3 lub na konto Urzędu  Miejskiego BGŻ S.A.  Nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770  najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2014r. włącznie i okazania się dowodem wpłaty przed otwarciem przetargu oraz okazaniem dowodu osobistego.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Miastku.

Osobie , która  przetarg  wygrała  wpłacone  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  opłat czynszu , pozostałym  osobom  zwrócone  niezwłocznie  po  przetargu. W  przypadku  uchylania  się  od  zawarcia  umowy  wadium  ulega  przepadkowi , a  przetarg  czyni  niebyłym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 28-07-2014 14:48:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maszka Kozłowska 23-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 28-07-2014 14:48:26