Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na członków Rady Nadzorczej Spółki Prawa Handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego pn. Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.

           Miastko 1 lipca 2014 r.

Konkurs na członków Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników  Spółki  Prawa Handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego
Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.

 reprezentowane przez Burmistrza Miastka 
zaprasza do składania ofert na kandydatów na członków Rady Nadzorczej

  Spółki  Prawa Handlowego  z udziałem jednostki samorządu terytorialnego pn.

Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.

Firma i siedziba spółki:

Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.

77 – 200 Miastko ul. Wybickiego 30

 

Podstawowy przedmiot działalności Spółki:  prowadzenie działalności  związanej
w szczególności z usługami medycznymi.
Liczba członków Rady Nadzorczej przewidywana do powołania: 3

1.    Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki powinien spełnić następujące wymagania.

Wymagania konieczne:

 1. zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o których mowa
  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń
   iegzaminów dla kandydatów rad nadzorczych spółek, w których Skarb państwa jestjedynym akcjonariuszem(Dz.U. nr 198, poz. 2038 ze zm.) lub posiada uprawnienia,
  o których mowa w § 5 pkt. 2 i 3 ww. rozporządzenia
 2. brak ograniczeń lub zakazu zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej
  w spółkach handlowych, określonych w przepisach prawa

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą w branży medycznej.

2.Wymagane  dokumenty :

Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia:
1.zgłoszenia do udziału w konkursie
2.CV,
3. oświadczeń dot. informacji zawartych w pkt. 8,
4.zaświadczenia (kopia) o uprawnieniach członka rady nadzorczej, oświadczenie   
 o niekaralności.

      3.   Zgłoszenia i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie  
w  terminie do dnia 25 lica 2014 r.na adres:

Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1   77-200 Miastko

z dopiskiem Nadzorcza – Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.- Nabór”

 

 4. Bez rozpoznania pozostawia się:

 1. oferty, które wypłynęły po terminie,
 2. oferty, które nie spełniają wymogów formalnych.

 5. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenia, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się.

 6. Osoba wskazana przez Burmistrza Miastka  na członka Rady Nadzorczej spółki handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, urodzona przed  dniem 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do Rady Nadzorczej, zobowiązana jest do złożenia Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwapaństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów(Dz. U. z 2007 Nr 63, poz. 425 ze zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

7.  Burmistrz Miastka  może w każdym czasie, bez podawania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne nie wyłaniając kandydata.

8. Informację uzupełniające:

 1. kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
 2. kandydat może być powołany do Rady Nadzorczej tylko w jednej spółce, o której mowa w art. 1 pkt. 4-7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000
   Nr 26, poz. 306)
 3. kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 9. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Osoba upoważniona do kontaktu: Jan Gajo – Sekretarz Miastka , tel. 59 857 07 70

 

                                                                                                    Burmistrz Miastka
                                                                                                       Roman Ramion 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Konkurs na członków Rady Nadzorczej Spółki Prawa Handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego pn. Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o..pdf (PDF, 59KB) 2014-07-01 12:41:12 717 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 01-07-2014 12:41:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 01-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:51:43