Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA.0002.2.204.JW

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) oraz  rozdz. 7 oddz. 2 § 59 ust.1  statutu Gminy Miastko zwołuję XIV/2014  posiedzenie  Rady Miejskiej  w Miastku VI kadencji,  które odbędzie się w dniu 31 stycznia   , tj. (piątek)  2014 r. o godz. 9.00 w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołów  Nr  XXXIII/2013  z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 grudnia 2013 roku i Nr XXXIV z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 stycznia 2014 roku.

3.      Przedstawienie  porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 84/XIV).

4.      Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym- (druk nr 85/XIV).

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał i innych aktów oraz przyjęcie uchwał i innych aktów.

6.1. uchwalenia budżetu  Gminy Miastko na 2014 rok -  (druk nr 86/XIV),

6.2. wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Miastko na lata 2014 – 2020  -  (druk nr 87/XIV),

6.3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok -  (druk nr 88/XIV),  

6.4. Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii na 2014 rok -  (druk nr 89/XIV),

6.5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020- (druk nr 90/XIV),

6.6. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywania” na lata 2014 – 2020 -  (druk nr 91/XIV),

6.7. określenia  zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 -  (druk nr 92/XIV),

       6.8.  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastko na lata

       2014 – 2020 - (druk nr 93/XIV),

       6.9. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2014 rok - (druk nr 94/XIV),

6.10.przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku na 2014 rok - (druk nr 95/XIV),

6.11. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2014 rok - (druk nr 96/XIV).

7. Sprawozdania  z działalności stałych komisji Rady za 2013 rok.

       8. Odpowiedzi  Burmistrza na interpelacje.

       9.  Wolne wnioski, komunikaty i informacje.

      10. Zamknięcie obrad  XIV  sesji w 2013 roku  Rady Miejskiej w Miastku VI  kadencji. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 20-01-2014 14:06:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowski 17-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 20-01-2014 14:06:42