Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w roku 2014 2016-06-07 12:09:23
Uchwała nr I/1/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 2014-12-09 10:50:56
Uchwała nr I/2/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2014-12-09 10:51:53
Uchwała nr III/3/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014 2014-12-22 15:45:16
Uchwała nr III/4/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie okreslenia liczby, nazw oraz zakresu działań stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku 2014-12-22 15:49:04
Uchwała nr III/5/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku 2014-12-22 15:50:14
Uchwała nr III/6/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku 2014-12-22 15:51:06
Uchwała nr III/7/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku 2014-12-22 15:52:11
Uchwała nr III/8/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku 2014-12-22 15:53:05
Uchwała nr III/9/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku 2014-12-22 15:53:53
Uchwała nr XV/130/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek 2014-03-06 12:51:26
Uchwała nr XVI/140/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 2014-04-03 13:46:00
Uchwała nr XIII/117/2014 z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miastka do podpisania umowy nieodpłatnego nabycia od Powiatu Bytowskiego udziałów Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. 2014-01-16 13:41:40
Uchwała nr XIV/118/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na rok 2014 2014-02-10 13:34:13
Uchwała nr XIV/119/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na rok 2014 2014-02-10 13:35:33
Uchwała nr XIV/120/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 2014-02-10 13:36:35
Uchwała nr XIV/121/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Miastko na rok 2014 2014-02-10 13:37:19
Uchwała nr XIV/122/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2014 2014-02-10 13:40:30
Uchwała nr XIV/123/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2014 2014-02-10 13:42:23
Uchwała nr XIV/124/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów spożywczych 2014-02-10 13:57:35
Uchwała nr XIV/125/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastko na lata 2014 - 2020 2014-02-10 13:59:06
Uchwała nr XIV/126/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy rady Miejskiej na 2014 rok 2014-02-10 14:00:02
Uchwała nr XIV/127/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku na 2014 rok 2014-02-10 14:01:04
Uchwała nr XIV/128/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok 2014-02-10 14:02:08
Uchwała nr XIV/129/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Ku doskonałości" 2014-02-10 14:03:08
Uchwała nr XV/131/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki 2014-03-06 12:52:15
Uchwała nr XIV/132/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2014-03-06 12:53:12
Uchwała nr XV/133/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2014-03-06 12:53:58
Uchwała nr XV/134/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko 2014-03-06 12:55:03
Uchwała nr XV/135/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńczo wychowawcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2014-03-06 12:57:45
Uchwała nr XVI/136/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2014-04-03 13:22:12
Uchwała nr XVI/137/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2014-04-03 13:23:29
Uchwała nr XVI/138/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku 2014-04-03 13:43:53
Uchwała nr XVI/139/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Miastka 2014-04-03 13:45:13
Uchwała nr XVI/141/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami 2014-04-03 13:47:37
Uchwała nr XVI/142/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 82/III/99 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie założenia Gimazjum w Nr 1 w Miastku 2014-04-03 13:48:35
Uchwała nr XVI/143/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjum i granic ich obwodów na terenie Gminy Miastko 2014-04-03 13:49:27
Uchwała nr XVI/144/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Miejskim w Miastku 2014-04-03 13:50:23
Uchwała nr XVII/145/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Miastku 2014-06-02 16:05:21
Uchwała nr XVII/146/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 2014-06-02 16:06:43
Uchwała nr XVII/147/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 2014-06-02 16:08:16
Uchwała nr XVII/148/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek 2014-06-02 16:09:31
Uchwała nr XVII/149/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej 2014-06-02 16:10:24
Uchwała nr XVII/150/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki 2014-06-02 16:12:41
Uchwała nr XVII/151/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki stanowiacej własnosc Gminy Miastko 2014-06-02 16:13:41
Uchwała nr XVII/152/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki stanowiacej własnosc Skarbu Państwa ANR 2014-06-02 16:15:18
Uchwała nr XVII/153/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko 2014-06-02 16:16:57
Uchwała nr XVII/154/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/137/2014 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miastko środków stanowiących Fundusz Sołecki 2014-06-02 16:17:58
Uchwała nr XVII/155/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 93/V/2008 w sprawie zmiany PZP Biała, Świerzenko, Świerzno 2014-06-02 16:19:08
Uchwała nr XVII/156/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko 2014-06-02 16:22:03
Uchwała nr XVII/157/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie ustalenia opłat świadczeń przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miastko 2014-06-02 16:23:16
Uchwała nr XVII/158/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu pn. "Wieś Roku 2014 w Gminie Miastko" 2014-06-02 16:24:42
Uchwała nr XVIII/159/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminy Miastko za rok 2014 2014-07-03 14:49:45
Uchwała nr XVIII/160/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium 2014-07-03 14:50:54
Uchwała nr XVIII/161/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2014-07-03 14:52:07
Uchwała nr XVIII/162/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2014-07-03 14:52:44
Uchwała nr XVIII/163/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2014-07-03 14:53:31
Uchwała nr XVIII/164/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedazy nieruchomości 2014-07-03 14:54:48
Uchwała nr XVIII/165/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2014-07-03 14:55:42
Uchwała nr XVIII/166/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy działek 2014-07-03 14:56:51
Uchwała nr XVIII/167/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy garaży 2014-07-03 14:58:07
Uchwała nr XVIII/167/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy garaży 2014-07-03 14:57:33
Uchwała nr XVIII/168/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miastko 2014-07-03 14:59:02
Uchwała nr XVIII/169/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody 2014-07-03 15:00:07
Uchwała nr XVIII/170/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za swiadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miastko 2014-07-03 15:01:02
Uchwała nr XVIII/171/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/158/2014 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie powołania komisji konkursowej Wieś roku 2015 2014-07-03 15:02:22
Uchwała nr XVIII/172/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko 2014-07-03 15:03:50
Uchwała nr XIX/173/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko 2014-07-24 13:54:00
Uchwała nr XX/174/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 2014-09-03 09:06:54
Uchwała nr XX/175/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych przy ulicy Koszalińskiej 20b i Dworcowej 26 na rzecz ich najemców 2014-09-03 09:08:29
Uchwała nr XX/176/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Kolejowej 11na rzecz ich najemców 2014-09-03 09:10:22
Uchwała nr XX/177/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy stojącego na działce nr 163/4 obręb Wałdowo 2014-09-03 09:12:14
Uchwała nr XX/178/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy działek gruntu 2014-09-03 09:13:26
Uchwała nr XX/179/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2014-09-03 09:14:22
Uchwała nr XX/180/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności 2014-09-03 09:15:43
Uchwała nr XX/181/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 2014-09-03 09:16:27
Uchwała nr XXI/182/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 2014-10-03 13:30:15
Uchwała nr XXI/183/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmian w Statucie MGOPS 2014-10-03 13:31:37
Uchwała nr XXI/184/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Miejskim w Miastku 2014-10-03 13:32:41
Uchwała nr XXI/185/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 233/12 stanowiącej własność osób fizycznych do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2014-10-03 13:34:15
Uchwała nr XXI/186/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko służebnością gruntową 2014-10-03 13:36:26
Uchwała nr XXI/187/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzew 2014-10-03 13:38:03
Uchwała nr XXI/188/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zaliczenia drogi do drogi kategorii gminnej 2014-10-03 13:38:44
Uchwała nr XXI/189/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej kategorii drogi gminnej 2014-10-03 13:40:39
Uchwała nr XXI/190/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie przystapienia Gminy Miastko do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II Etap 2014-10-03 13:42:05
Uchwała nr XXI/191/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia prowadzania zadań oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych 2014-10-03 13:47:53
Uchwała nr XXII/192/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy 2014-11-07 14:23:52
Uchwała nr XXII/193/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatków w Gminie Miastko 2014-11-07 14:25:36
Uchwała nr XXII/194/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki 2014-11-07 14:49:16
Uchwała nr XXII/195/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie okreslenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko 2014-11-07 14:51:29
Uchwała nr XXII/196/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi 2014-11-07 14:52:30
Uchwała nr XXII/197/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przełużenie umów dzierżawy 2014-11-07 14:53:26
Uchwała nr XXII/198/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż działki 2014-11-07 14:54:07
Uchwała nr XXII/199/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż działki 2014-11-07 14:54:39
Uchwała nr XXII/200/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w statucie miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku 2014-11-07 14:55:38