Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w roku 2014 2016-06-07 12:09:23
dokument Uchwała nr I/1/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 2014-12-09 10:50:56
dokument Uchwała nr I/2/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2014-12-09 10:51:53
dokument Uchwała nr III/3/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014 2014-12-22 15:45:16
dokument Uchwała nr III/4/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie okreslenia liczby, nazw oraz zakresu działań stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku 2014-12-22 15:49:04
dokument Uchwała nr III/5/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku 2014-12-22 15:50:14
dokument Uchwała nr III/6/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku 2014-12-22 15:51:06
dokument Uchwała nr III/7/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku 2014-12-22 15:52:11
dokument Uchwała nr III/8/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku 2014-12-22 15:53:05
dokument Uchwała nr III/9/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku 2014-12-22 15:53:53
dokument Uchwała nr XV/130/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek 2014-03-06 12:51:26
dokument Uchwała nr XVI/140/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 2014-04-03 13:46:00
dokument Uchwała nr XIII/117/2014 z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miastka do podpisania umowy nieodpłatnego nabycia od Powiatu Bytowskiego udziałów Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. 2014-01-16 13:41:40
dokument Uchwała nr XIV/118/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na rok 2014 2014-02-10 13:34:13
dokument Uchwała nr XIV/119/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na rok 2014 2014-02-10 13:35:33
dokument Uchwała nr XIV/120/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 2014-02-10 13:36:35
dokument Uchwała nr XIV/121/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Miastko na rok 2014 2014-02-10 13:37:19
dokument Uchwała nr XIV/122/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2014 2014-02-10 13:40:30
dokument Uchwała nr XIV/123/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2014 2014-02-10 13:42:23
dokument Uchwała nr XIV/124/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów spożywczych 2014-02-10 13:57:35
dokument Uchwała nr XIV/125/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastko na lata 2014 - 2020 2014-02-10 13:59:06
dokument Uchwała nr XIV/126/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy rady Miejskiej na 2014 rok 2014-02-10 14:00:02
dokument Uchwała nr XIV/127/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku na 2014 rok 2014-02-10 14:01:04
dokument Uchwała nr XIV/128/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok 2014-02-10 14:02:08
dokument Uchwała nr XIV/129/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Ku doskonałości" 2014-02-10 14:03:08
dokument Uchwała nr XV/131/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki 2014-03-06 12:52:15
dokument Uchwała nr XIV/132/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2014-03-06 12:53:12
dokument Uchwała nr XV/133/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2014-03-06 12:53:58
dokument Uchwała nr XV/134/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko 2014-03-06 12:55:03
dokument Uchwała nr XV/135/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńczo wychowawcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2014-03-06 12:57:45
dokument Uchwała nr XVI/136/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2014-04-03 13:22:12
dokument Uchwała nr XVI/137/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2014-04-03 13:23:29
dokument Uchwała nr XVI/138/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku 2014-04-03 13:43:53
dokument Uchwała nr XVI/139/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Miastka 2014-04-03 13:45:13
dokument Uchwała nr XVI/141/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami 2014-04-03 13:47:37
dokument Uchwała nr XVI/142/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 82/III/99 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie założenia Gimazjum w Nr 1 w Miastku 2014-04-03 13:48:35
dokument Uchwała nr XVI/143/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjum i granic ich obwodów na terenie Gminy Miastko 2014-04-03 13:49:27
dokument Uchwała nr XVI/144/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Miejskim w Miastku 2014-04-03 13:50:23
dokument Uchwała nr XVII/145/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Miastku 2014-06-02 16:05:21
dokument Uchwała nr XVII/146/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 2014-06-02 16:06:43
dokument Uchwała nr XVII/147/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 2014-06-02 16:08:16
dokument Uchwała nr XVII/148/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek 2014-06-02 16:09:31
dokument Uchwała nr XVII/149/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej 2014-06-02 16:10:24
dokument Uchwała nr XVII/150/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki 2014-06-02 16:12:41
dokument Uchwała nr XVII/151/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki stanowiacej własnosc Gminy Miastko 2014-06-02 16:13:41
dokument Uchwała nr XVII/152/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki stanowiacej własnosc Skarbu Państwa ANR 2014-06-02 16:15:18
dokument Uchwała nr XVII/153/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko 2014-06-02 16:16:57
dokument Uchwała nr XVII/154/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/137/2014 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miastko środków stanowiących Fundusz Sołecki 2014-06-02 16:17:58
dokument Uchwała nr XVII/155/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 93/V/2008 w sprawie zmiany PZP Biała, Świerzenko, Świerzno 2014-06-02 16:19:08
dokument Uchwała nr XVII/156/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko 2014-06-02 16:22:03
dokument Uchwała nr XVII/157/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie ustalenia opłat świadczeń przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miastko 2014-06-02 16:23:16
dokument Uchwała nr XVII/158/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu pn. "Wieś Roku 2014 w Gminie Miastko" 2014-06-02 16:24:42
dokument Uchwała nr XVIII/159/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminy Miastko za rok 2014 2014-07-03 14:49:45
dokument Uchwała nr XVIII/160/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium 2014-07-03 14:50:54
dokument Uchwała nr XVIII/161/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2014-07-03 14:52:07
dokument Uchwała nr XVIII/162/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2014-07-03 14:52:44
dokument Uchwała nr XVIII/163/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2014-07-03 14:53:31
dokument Uchwała nr XVIII/164/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedazy nieruchomości 2014-07-03 14:54:48
dokument Uchwała nr XVIII/165/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2014-07-03 14:55:42
dokument Uchwała nr XVIII/166/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy działek 2014-07-03 14:56:51
dokument Uchwała nr XVIII/167/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy garaży 2014-07-03 14:58:07
dokument Uchwała nr XVIII/167/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy garaży 2014-07-03 14:57:33
dokument Uchwała nr XVIII/168/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miastko 2014-07-03 14:59:02
dokument Uchwała nr XVIII/169/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody 2014-07-03 15:00:07
dokument Uchwała nr XVIII/170/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za swiadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miastko 2014-07-03 15:01:02
dokument Uchwała nr XVIII/171/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/158/2014 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie powołania komisji konkursowej Wieś roku 2015 2014-07-03 15:02:22
dokument Uchwała nr XVIII/172/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko 2014-07-03 15:03:50
dokument Uchwała nr XIX/173/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko 2014-07-24 13:54:00
dokument Uchwała nr XX/174/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 2014-09-03 09:06:54
dokument Uchwała nr XX/175/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych przy ulicy Koszalińskiej 20b i Dworcowej 26 na rzecz ich najemców 2014-09-03 09:08:29
dokument Uchwała nr XX/176/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Kolejowej 11na rzecz ich najemców 2014-09-03 09:10:22
dokument Uchwała nr XX/177/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy stojącego na działce nr 163/4 obręb Wałdowo 2014-09-03 09:12:14
dokument Uchwała nr XX/178/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy działek gruntu 2014-09-03 09:13:26
dokument Uchwała nr XX/179/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2014-09-03 09:14:22
dokument Uchwała nr XX/180/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności 2014-09-03 09:15:43
dokument Uchwała nr XX/181/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 2014-09-03 09:16:27
dokument Uchwała nr XXI/182/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 2014-10-03 13:30:15
dokument Uchwała nr XXI/183/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmian w Statucie MGOPS 2014-10-03 13:31:37
dokument Uchwała nr XXI/184/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Miejskim w Miastku 2014-10-03 13:32:41
dokument Uchwała nr XXI/185/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 233/12 stanowiącej własność osób fizycznych do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2014-10-03 13:34:15
dokument Uchwała nr XXI/186/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko służebnością gruntową 2014-10-03 13:36:26
dokument Uchwała nr XXI/187/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzew 2014-10-03 13:38:03
dokument Uchwała nr XXI/188/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zaliczenia drogi do drogi kategorii gminnej 2014-10-03 13:38:44
dokument Uchwała nr XXI/189/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej kategorii drogi gminnej 2014-10-03 13:40:39
dokument Uchwała nr XXI/190/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie przystapienia Gminy Miastko do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II Etap 2014-10-03 13:42:05
dokument Uchwała nr XXI/191/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia prowadzania zadań oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych 2014-10-03 13:47:53
dokument Uchwała nr XXII/192/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy 2014-11-07 14:23:52
dokument Uchwała nr XXII/193/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatków w Gminie Miastko 2014-11-07 14:25:36
dokument Uchwała nr XXII/194/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki 2014-11-07 14:49:16
dokument Uchwała nr XXII/195/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie okreslenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko 2014-11-07 14:51:29
dokument Uchwała nr XXII/196/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi 2014-11-07 14:52:30
dokument Uchwała nr XXII/197/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przełużenie umów dzierżawy 2014-11-07 14:53:26
dokument Uchwała nr XXII/198/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż działki 2014-11-07 14:54:07
dokument Uchwała nr XXII/199/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż działki 2014-11-07 14:54:39
dokument Uchwała nr XXII/200/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w statucie miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku 2014-11-07 14:55:38