Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2014 roku

Burmistrz Miastka Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i uchwały Nr X/94/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” oraz Zarządzenia Nr 393/VI/2013 Burmistrza Miastka z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2014 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego
ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2014 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresach:
I Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
II Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej
i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
III Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
IV Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
V Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
VI Wspieranie organizacji pozarządowych.

Załączniki do pobrania

1 wyniki_konkursu _2014.pdf.pdf (PDF, 1.MB) 2014-01-08 09:24:59 408 razy
2 wyniki_konkursu _2014.pdf (PDF, 1.MB) 2014-01-07 12:48:43 6 razy
3 aktualizacja_kosztorysu_harmonogramu_zadania.doc (DOC, 84KB) 2014-01-07 12:48:43 265 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 07-01-2014 12:48:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Radziszewski 07-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 08-01-2014 09:24:59