Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców - WGN.6845.1.123.2013 .ASz

 

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

WGN.6845.1.123.2013 .ASz                                               Miastko, dnia  09.12.2013 roku.

 

 

                                                                     WYKAZ

 

Burmistrz Miastka działając na podstawie uchwały Nr XI/108/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 listopada 2013r w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu oraz art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami  / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm / podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

                                                                                                                                                                                        

Nr działki

Pow.

Obręb

Przeznaczenie

Forma dzierżawy

Stawka czynszu

144/11

400

Miastko  83/4

Upr.warzywnicze

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

228/6

190

Miastko  83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

420

Miastko  83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

100

Miastko  83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

12/18

230

Miastko 83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

288/1

200

Miastko  83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

18/17

400

Miastko  83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

128/21

220

Miastko  83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

14/8

220

Miastko  83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

228/6

250

Miastko  83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

128/21

150

Miastko  83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

14/8

120

Miastko  83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

200

Miastko  83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

288/1

91

Miastko  83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

283/4

171

Miastko  83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

200

Miastko  83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

200

Miastko  83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

291/4

120

Miastko  83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

200

Miastko  83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

288/1

100

Miastko  83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

200

Miastko  83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

360/19

175

Miastko  83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

400

Miastko  83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

200

Miastko  83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

76/4

73

Miastko  83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

12/18

400

Miastko  83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

371/6

212

Miastko  83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

228/6

150

Miastko  83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

100

Miastko  83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

291/9

200

Miastko  83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

8/2

2.552

Miastko  83/2

up.rolne

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł- za m2 rocznie

56/6

286,40

Miastko  83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,55zł -za ar rocznie

140/6

200

Miastko  83/3

Upr.warzywnicze

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

424

300

Miastko  83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

47/41

0,65 ar

Miastko  83/1

up.rolne

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,55 zł-za ar  rocznie

291/9

200

Miastko  83/2

Upr.warzywnicze

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

218/2

400

Miastko  83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

200

Miastko  83/3

Upr.warzywnicze

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

6/13

200

Miastko  83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

228/6

220

Miastko  83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

200

Miastko  83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

18/17

320

Miastko  83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

96/2

100

Miastko  83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

14/8

120

Miastko   83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

144/11

405

Miastko   83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

423

50

Miastko   83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

423

88

Miastko   83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

423

100

Miastko   83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

14

48

Miastko    83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

128/21

16

Miastko    83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

228/6

160

Miastko    83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

423

50

Miastko    83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

228/6

220

Miastko    83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

292/2

310

Miastko    83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

360/19

170

Miastko    83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

288/1

226

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

55

200

Miastko     83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

76/4

64

Miastko     83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

76/4

72

Miastko     83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

6/13

60

Miastko     83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

128/1

280

Miastko     83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

14/8

100

Miastko     83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

210

Miastko     83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

14/1

180

Miastko     83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

292/2

220

Miastko     83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

228/6

100

Miastko     83/4  

 j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

96/2

40

Miastko     83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

100

Miastko     83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

220

Miastko     83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

34/2

357

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

200

Miastko     83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

14/1

180

Miastko     83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

280

360

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

172/2

30

Miastko     83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

283/4

200

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

280

360

Miastko      83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

183

708

Miastko      83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

360/19

180

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

360/19

112

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

14/8

134

Miastko     83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

290/2

100

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

200

Miastko     83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

228/6

190

Miastko     83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

283/4

140

Miastko     83/2

Upr.warzywnicze

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

47/41

110

Miastko     83/2

rolne

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,55 zł-za ar  rocznie

375/1

170

Miastko     83/2

Upr.warzywnicze

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

100

Miastko     83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

15

200

Miastko     83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

349/6

265

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

200

Miastko     83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

360/19

130

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

291/9

200

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

283/4

380

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

228/6

180

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

200

Miastko     83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

228/6

200

Miastko     83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

128/21

150

Miastko     83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

140/6

200

Miastko     83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

15

140

Miastko      83/5

j.w 

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

291/9

300

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

228/6

180

Miastko     83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

96/2

440

Miastko     83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

375/1

200

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

228/6

80

Miastko     83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

283/4

140

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

291/9

648

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

291/9

290

Miastko     83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

228

190

Miastko     83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

14/14

150

Miastko     83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

14/1

180

Miastko    83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

319/5

22

Miastko    83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

423

100

Miastko    83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

144/11

200

Miastko    83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

180/5

120

Miastko    83/1

Do-lenie bud.

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

209

296

Miastko    83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

128/21

190

Miastko     83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

15

308

Miastko   83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

128/21

150

Miastko   83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 0,11 zł-za m2 rocznie

 

 

 

                                                                                                            

Nr działki

Pow.

Obręb

Przeznaczenie

Forma dzierżawy

Stawka czynszu

413/4

30m2

83/2

g/pod kiosk han.

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

3,30zł za m2 miesięcznie

34/2

357m2

83/3

g/pod hotel

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

3,30 zł za m2 kwartalnie

 

                                                                                                 

 

Nr działki

Pow.

Obręb

Przeznaczenie

Forma dzierżawy

Stawka czynszu

260

30 m2

83/5

grunt pod garażem

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

32

30m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

412

20m2

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

81/13

30

83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

14/8

20m2

83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

349/9

30m2

83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

34/21

20m2

83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

32

30m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

34/2

20m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

218/2

20m2

83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

32

30m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

423

20m2

83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

32

30m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

38/8

20m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

38/8

20m2

83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

360/19

20m2

83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

32

20m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

349/9

20m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

38/8

20m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

38/8

30m2

83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

34/2

30m2

83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

34/21

20m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

32

30m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

32

30m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

27/7

30m2

83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

349/9

30m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

423

30m2

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

14/8

20m2

83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

34/2

20m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

34/2

20m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

32

30m2

83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

32

30m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

114/12

30m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

32

30m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

349/9

30m2

83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

38/8

20m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

374/1

20m2

83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

38/8

20m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

34/2

20 m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

34/2

20m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

189

50m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

191

20m2

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

34/2

20m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

34/2

20m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

32

30m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

349/9

30m2

83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

32

30m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

349/9

30m

83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

34/2

30m2

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

81/13

30

83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

411

40

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

413

40

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

27/7

30

83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

34/2

20

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

34/2

20

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

49/12

20

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

32

20

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

34/2

20

83/3

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierzawcy

12,80 zł za miesiąc

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nr działki

Pow.

Obręb

Przeznaczenie

Forma dzierżawy

Stawka czynszu

114/12

20

83/3

g.pom.składowym

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

423

10

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

402

6

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

399

5

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

406,417

25

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

378

12

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

400

20

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

414

14

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

405

9

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

423

12

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

14

4

83/4

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

398/7

10

83/2

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

423

15

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

383

20

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

423

406

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

398

24

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

423

20

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

423

13

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

18/14

20

83/5

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

423

9

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

405

20

83/1

j.w

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

0,22 zł za m2 miesięcznie

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku na okres 21 dni.

Wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń dnia 10.12. 2013roku.

Wykaz  zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia……………………2013 roku.

Załączniki do pobrania

1 wykaz nieruchomości 13.12.2013.pdf (PDF, 26KB) 2013-12-13 11:21:25 286 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 13-12-2013 11:21:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szabłowska 13-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 07-01-2014 13:45:59