Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.08.2011

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7  do statutu Gminy Miastko

Z W O Ł U J Ę

VII sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 02 września 2011 roku,
(tj. piątek),
 godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej w Miastku:

    1/  Nr V/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku,
    2/  Nr VI/2011 z dnia 08 lipca 2011 roku.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Ustalenie porządku obrad.

6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.

7. Interpelacje i zapytanie.

8. Informacja Burmistrza Miastka o stanie dróg gminnych oraz rozdysponowania środków
    na remonty dróg gminnych za 2010 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

    9.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok,

    9.2. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
             zarządzonych na dzień 9.10.2011 rok,

    9.3. zmiany uchwały dot. opłaty targowej w Gminie Miastko,

    9.4. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu (dot. nieruchomości wymienionych w
           załączniku do niniejszej uchwały, na okres do trzech lat z dotychczasowymi
           dzierżawcami),

    9.5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie
           komunalne (dot. działki oz. nr 208 o pow. 0,0251 ha, położonej przy ul. Szewskiej),

    9.6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie
           komunalne (dot. działki oz. nr 209 o pow. 0,0212 ha, położonej w Miastku przy
           ul. Szewskiej),

    9.7. nadania nazwy ulicy (dot. drogi wewnętrznej położonej w obrębie 83/3 miasta
           Miastko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/35 oraz części działki
           nr 3/8 nadaje się, poprzez przyłączenie do istniejącej ulicy, nazwę Kaszubska),

    9.8. oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu na poprawę warunków
           zagospodarowania nieruchomości przyległych (dot. działki nr 21/5 o pow. 515 m2,
           położoną w obrębie 83/4 m. Miastko oraz działki nr 21/6 o pow. 77 m2, położoną
           w obrębie 83/4 m. Miastko),

    9.9. nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych (od Skarbu Państwa – ANR działki
           nr 2/3 o pow. 0,24 ha, położonej w obręb Kamnica, gm. Miastko,

    9.10. odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko (dot. nabycia
           od osoby fizycznej części działki grunt oznaczonej nr 29, położonej w obrębie 83/1
           m. Miastko),

    9.11. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości (dot. działek:
           nr 62/2 o pow. o,28 ha, położonej w obrębie Świerzno, gm. Miastko, nr 191/4
           o pow. 0,15 ha, położonej w obrębie Kawcze, gm. Miastko, nr 14/1 o pow. 0,42 ha,
           położonej w obrębie Okunino, gm. Miastko),

    9.12. skargi na działalność Burmistrza Miastka (dot. skargi Pana Pawła Krefft,
           zam. w Bytowie),

    9.13. skargi na działalność Burmistrza Miastka (dot. skargi Pani Łucji Leśniak
           zam. Dretyń),

    9.14. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Świerzenko,

    9.15. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Szydlice.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Miastku. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 30-08-2011 10:02:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 24-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 30-08-2011 10:02:00